Economische Duurzaamheid

Onze Richtlijnen

We onderhouden langdurige partnerschappen in de buitenshuismarkt door voortdurend meerwaarde te creëren voor de horeca en gasten met producten en innovaties.
De voortdurende, internationale uitbreiding van het bedrijf en een breed klantenspectrum vormen de basis voor duurzame economische ontwikkeling.
Een transparante en marktconforme prijsstelling op basis van grondstofontwikkeling combineren we met een constant hoge kwaliteit. Langs de gehele waardeketen werken we samen met partners die onze duurzame filosofie delen.

Regionaal Engagement

  • Sociale & duurzame projecten ondersteunen in de gemeente Großostheim (bijv. Toekomstbomen, Bosbank, Bloeiende Bachgau...)
  • Ondersteuning met goederen aan het dierenasiel Elisabethenhof (Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V.)
  • "Burgers bakken" voor de spelers van Victoria Aschaffenburg in 2022 en 2023
  • Samenwerking en donatie aan de Natuur- en Vogelbeschermingsvereniging Großostheim 1913 e.V. (sturen nestkastenproject vanaf 2023)

Gedragscode

Onze Gedragscode bepaalt de principes, waarden en gedragsnormen waar wij ons aan verbinden. Ons doel is een omgeving te creëren die gebaseerd is op integriteit, eerlijkheid en respect.
Deze gedragscode fungeert als leidraad voor ons dagelijks handelen en zorgt ervoor dat we altijd in overeenstemming met onze waarden handelen.
Hier vind je de Vion Gedragscode.

Wij hechten ook waarde aan de gehele waardeketen en daarom hebben we in Duitsland een verklaring van beginselen over
Onderwerp Wet inzake zorgvuldigheid in de toeleveringsketen (LkSG)

Om dit ook te waarborgen, hechten we veel waarde aan de vertrouwelijkheid en anonimiteit van melders. Onze Richtlijn voor klokkenluiders zorgt ervoor dat alle meldingen van schendingen van wettelijke voorschriften of interne richtlijnen vertrouwelijk worden behandeld.
Hier vind je het formulier

Sociale Projecten

Klimaatbescherming en duurzaamheid liggen ons zeer nauw aan het hart. Daarom nemen we deel aan het Klimaatiniatief van de Druk- en Mediaverbonden. Sinds 2022 worden alle reclamematerialen 100% klimaatneutraal gedrukt.

Hiermee ondersteunen we de volgende duurzaamheidsprojecten, die allemaal voldoen aan de Gold Standard:

Herstel van waterputsystemen - Eritrea

Het project heeft tot doel reeds bestaande waterputten in de centrale en noordelijke regio's van Eritrea te herstellen, die onbruikbaar zijn geworden. Het doel van het project is, naast het aansluiten van drinkwater voor de lokale bevolking, het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Bosherstructurering in Ennepetal, Duitsland

Met het beplantingsproject wordt een monocultuur van sparren in Ennepetal, Noordrijn-Westfalen, omgezet in een stabiel en divers gemengd bos. Hierdoor wordt de biologische diversiteit ondersteund en worden broeikasgasemissies verminderd door de opname van CO2.

Een overzicht van alle projecten van het Klima-initiatief van de Druk- en Mediabonden is beschikbaar hier.

Contact

Heeft u vragen over het assortiment of heeft u hulp nodig?