Ecologische Duurzaamheid

Onze Richtlijnen

Wij bevorderen het gebruik van duurzame grondstoffen en vermijden milieuschadelijke stoffen. We verminderen het gebruik van hulpbronnen zoveel mogelijk en zetten in op het gebruik van duurzame energiebronnen. Voor onvermijdelijke belastingen creëren we een compensatie om evenwicht te bewerkstelligen.

Zo Duurzaam Mogelijke Productie

Wij hechten waarde aan zo kort mogelijke leveringsroutes van onze grondstoffen en producten, en verbeteren voortdurend hun duurzame productie. Het is voor ons van belang om zo authentiek en natuurlijk mogelijke producten te creëren.

Voorloper op het Gebied van Klimaatneutraliteit & Dierenwelzijn

Wij streven naar een klimaatneutrale productie over de gehele waardeketen en zijn pioniers in het bevorderen van dierenwelzijn.

Klimaat

Ons langetermijndoel: Tegen 2045 streven wij naar volledige klimaatneutraliteit.
Door voortdurende investeringen in duurzame productie in onze fabrieken willen wij onze eigen productie tegen 2027 klimaatneutraal maken en een certificering voor Scope 1 en Scope 2* verkrijgen. Op de lange termijn streven wij ernaar om tegen 2045 volledige klimaatneutraliteit in alle aspecten te bereiken!

*Scope 1: omvat de directe uitstoot van broeikasgassen binnen het eigen bedrijf.
Scope 2: omvat de indirecte uitstoot van broeikasgassen door energieleveranciers.

Hiervoor hebben we al enkele projecten geïnitieerd en uitgevoerd:

Lean and Green Award

Dankzij ons geoptimaliseerde logistieke systeem hebben we onze CO2-uitstoot met 25% verminderd. Hiervoor werden we in 2022 bekroond met de Lean & Green Award van GS1.

Milieumanagement ISO14001

In 2022 hebben we het milieumanagement ingevoerd volgens ISO 14001, met als doelstelling certificering vóór 2024.

Permanente Investitionen in eine nachhaltigere Produktion

Dit omvat bijvoorbeeld de optimalisatie van luchtdruksystemen om het stroomverbruik te verminderen, onder andere door nieuwe zeer energie-efficiënte compressoren met warmteterugwinning. Daarnaast evalueren we momenteel alternatieven voor TNV (Thermische Na-Verbranding) met als doel om het gasverbruik met 50% te verminderen.

Biodiversiteit

Bijenvolken

Bijenvolken

Wij onderhouden en houden onze eigen bijenvolken op onze locatie in Großostheim.

Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen

In samenwerking met experts hebben wij speciale bloemenweiden aangelegd in Großostheim, waarmee we de biodiversiteit in onze omgeving bevorderen.

Insectenhotels

Insectenhotels

Wij werken eraan eigen insectenhotels op ons bedrijfsterrein te plaatsen, waarmee we veel dieren een thuis bieden.

Zero Deforestation

In onze producten gebruiken we geen enkele palmolie, en door voornamelijk lokaal bronnen van dierlijke grondstoffen te betrekken, voorkomen we dat waardevolle regenwouden worden gekapt.

Natuurlijkheid & Duurzame Verpakkingen

Natuurlijkheid

 • Ons volledige productassortiment is 100% palmolievrij.
 • Met uitzondering van enkele traditionele ingrediënten zoals ham vanwege het pekelzout, zijn onze producten vrij van ingrediënten die vermeldingsplichtig zijn.
 • Ons principe is: zo lokaal mogelijk, om lange transportafstanden te vermijden. Daarom betrekken we 100% van ons rund- en varkensvlees uit de EU.

Duurzame Verpakkingen

100% van onze verpakkingen is recyclebaar, omdat we uitsluitend mono-materialen gebruiken. Bovendien bestaan de kartonnen dozen die in onze productiefaciliteiten worden gebruikt, uit gerecycled materiaal.
Meer informatie hierover vindt u hier.

Dierenwelzijn

Slachthuizen

 • In alle* slachthuizen van Vion (onze moedermaatschappij) wordt een camera-systeem gebruikt dat alle processen met levende dieren controleert. Daarnaast wordt dit camerasysteem aangevuld met kunstmatige intelligentie.
 • Zowel bij verbouwingsplannen als bij het opleiden van medewerkers maakt Vion onder andere gebruik van innovatieve technologieën, zoals de VR-koeienbril: deze draagt bij aan het waarnemen van de omgeving vanuit het perspectief van het dier.

*Met uitzondering van Furth im Wald vanwege bezorgdheid over gegevensbescherming door autoriteiten.

Dierentransport

 • Gedecentraliseerd netwerk van geoptimaliseerde slachterijen
 • 89% / 95% van de dierentransporten (rundvlees/varkensvlees) kan worden beperkt tot maximaal 200 km, wat overeenkomt met een transporttijd van maximaal 4 uur.
 • Maatregelen bij dierentransporten tijdens hittegolven (>27°C), zoals vermindering van de bezettingsgraad en minder dierentransporten bij hoge temperaturen.
 • Regelmatige trainingen voor transportbedrijven met betrekking tot dierenwelzijn.
 • Bij elke lossing van dieren worden gestandaardiseerde transportcontroles uitgevoerd.

Dierenwelzijn bij Biologische Dierhouderij

 • Diervriendelijke huisvesting, met criteria zoals meer ruimte voor de dieren, toegang tot buiten en nog veel meer.
 • Duurzame landbouw en diervoeders door bijvoorbeeld het vermijden van chemisch-synthetische gewasbeschermingsmiddelen, het vermijden van genetische modificatie en een evenwichtige verhouding tussen voederoppervlakten en gehouden dieren.
 • Strikt beperkt en gecontroleerd gebruik van geneesmiddelen door diervriendelijke houdingssystemen en strengere voorschriften.
 • Water- & Klimaatbescherming door wettelijke EU-biologische voorschriften voor de deelnemende landbouwbedrijven.

De Groene Weg

Ons biologisch rundvlees betrekken we van Allgäuhof.
Voor ons biologisch varkensvlees werken we samen met onze partner De Groene Weg, een van de grootste biologische vleesproducenten in Europa.

 • Sinds 1981 werkt De Groene Weg nauw samen met de beste bioboeren van Nederland.
 • Het gezamenlijke doel is een goed leven voor het dier, een eerlijke prijs voor de boer en de productie van uitstekend vlees van de hoogst mogelijke kwaliteit voor de klant.
 • Men kent elkaar persoonlijk en werkt vertrouwelijk samen.

Contact

Heeft u vragen over het assortiment of heeft u hulp nodig?