Integritetspolicy

Integritetspolicy (also in Englisch avaiable below)

Denna sekretesspolicy anger vilka typer av personuppgifter som samlas in av SALOMON FoodWorld® GmbH och/eller dess dotterbolag ("SALOMON FoodWorld® GmbH") när du besöker webbplatsen www.salomon-foodworld.com, i vilket syfte dessa uppgifter samlas in och hur personuppgifterna används, konsulteras, publiceras eller på annat sätt behandlas och skyddas.

Personuppgifter är individuell information om personliga eller faktiska omständigheter för en specifik eller identifierbar fysisk person. Detta omfattar direkt personlig information, t.ex. ditt för- och efternamn, men även uppgifter som tillsammans med annan information kan leda till att du kan identifieras som en fysisk person, t.ex. ditt telefonnummer.

SALOMON FoodWorld® GmbH garanterar att man kommer att följa alla tillämpliga lagar och förordningar när man behandlar personuppgifter.
Tillämplighet
Denna sekretesspolicy gäller för alla personuppgifter som samlas in av SALOMON FoodWorld® GmbH under interaktionen mellan SALOMON FoodWorld® GmbH och dig i samband med de tjänster som erbjuds av SALOMON FoodWorld® GmbH, vilket inkluderar, men är inte begränsat till, alla register över personuppgifter som samlas in offline och online. Denna sekretesspolicy utgör en del av användarvillkoren för SALOMON FoodWorld® GmbH:s webbplats.

Barn

SALOMON FoodWorld® GmbH:s webbplats och dess dotterbolag är utformade för att användas av vuxna. Om du är under 16 år måste du diskutera villkoren i denna sekretesspolicy med en förälder/vårdnadshavare och försäkra dig om att du förstår och godkänner dess innehåll. Om vi upptäcker att vi har behandlat personuppgifter om minderåriga utan samtycke från en förälder/vårdnadshavare, även om ett sådant samtycke krävdes, raderas personuppgifterna så snart som möjligt. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för ålderskontroll.

Användning av uppgifter i ansökningsförfaranden

Vi behandlar personuppgifter om dig i samband med din ansökan om ett anställnings- eller utbildningsförhållande, i den mån detta är nödvändigt för att fatta beslut om att upprätta ett sådant förhållande. Den rättsliga grunden för detta är § 26.1 i förening med § 8.2 i BDSG.

Dessutom kan vi behandla personuppgifter om dig i den mån det är nödvändigt för att försvara rättsliga anspråk mot oss som uppstår i samband med ansökningsprocessen. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 f i DSGVO; det legitima intresset är t.ex. en skyldighet att tillhandahålla bevis i förfaranden enligt lagen om allmän likabehandling (AGG).

Om ett anställningsförhållande uppstår mellan dig och ett koncernföretag kan vi behandla de personuppgifter som vi redan har fått från dig för att genomföra anställnings- eller utbildningsförhållandet eller för att utöva eller uppfylla arbetstagarrepresentationens rättigheter och skyldigheter som följer av en lag eller ett kollektivavtal, ett företagsavtal eller ett tjänsteavtal (kollektivavtal) i enlighet med artikel 26.1 i BDSG.

Vi behandlar uppgifter om din ansökan. Detta kan vara allmänna personuppgifter (t.ex. namn, adress, kontaktuppgifter), information om dina yrkeskvalifikationer och skolutbildning eller information om vidareutbildning eller annan information som du lämnar till oss i samband med din ansökan. Dessutom kan vi behandla jobbrelaterad information som du har gjort offentlig tillgänglig, till exempel en profil på professionella sociala medier.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som krävs för att fatta ett beslut om din ansökan. Om ett anställningsförhållande mellan dig och oss inte uppstår kan vi fortsätta att lagra uppgifter utöver detta, om detta är nödvändigt för att försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk. I detta fall raderas ansökningshandlingarna sex månader efter det att beslutet om avslag meddelats, om inte en längre lagringsperiod krävs på grund av rättsliga tvister.

Det finns inget lagligt eller avtalsmässigt krav på att tillhandahålla personuppgifter och du är inte heller skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. Det är dock nödvändigt att lämna personuppgifter för att ingå ett avtal om ett anställnings- eller utbildningsförhållande med oss. Detta innebär att om du inte lämnar personuppgifter till oss när du söker ett jobb kommer vi inte att inleda ett anställnings- eller utbildningsförhållande med dig.

Det finns inget automatiserat beslut i enskilda fall i den mening som avses i artikel 22 i DSGVO, dvs. beslutet om din ansökan grundar sig inte uteslutande på automatiserad behandling.

Användning av uppgifter för onlinebeställningar

Du har möjlighet att köpa varor i vår butik för icke-livsmedel. När du gör en beställning samlar vi in följande personuppgifter:

Hälsning
Efternamn och förnamn
Adress
E-postadress
Telefonnummer, om tillämpligt
Om tillämpligt, annan leveransadress
Vi använder uppgifterna för att behandla beställningen, dvs. för att skicka varorna, skicka fakturan och vid behov för att behandla en retur. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är artikel 6.1 b i DSGVO.
Det är inte juridiskt obligatoriskt att lämna uppgifterna, men det är absolut nödvändigt för att behandla beställningen. Detta innebär att om du inte lämnar personuppgifter till oss kan vi inte ingå ett avtal med dig.
Om du har samtyckt till att dina uppgifter överförs till ett kundkonto kommer uppgifterna att lagras av oss.
I annat fall raderas dina uppgifter efter att avtalet har uppfyllts, såvida inte en ytterligare lagstadgad lagringsperiod gäller.

Användning av uppgifter för registrering av nyhetsbrev

När du anmäler dig till nyhetsbrevet använder leverantören den e-postadress du anger för sina egna reklamsyften tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet. Du hittar möjligheten att anmäla dig till nyhetsbrevet bland annat i leverantörens kontaktformulär. Du kan när som helst avsluta din prenumeration. Om du vill avregistrera dig från nyhetsbrevet kan du skicka ett e-postmeddelande till info@salomon-mail.de eller kontakta leverantören på annat sätt, t.ex. per post eller telefon.

Inventarieuppgifter när du registrerar dig för nyhetsbrevet är:

Hälsning
För- och efternamn
Adress
E-postadress
Leverantören samlar in och använder dessa personuppgifter.

Uppgifter som används när du använder livechattfunktionen:

Dataförbrukning när du använder livechattfunktionen:
Leverantören samlar in uppgifter på sin webbplats med hjälp av tekniken från Userlike UG , Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Tyskland (https://www.userlike.com/de/) i samband med Userlike livechatt och lagrar dem, förutsatt att du utför chatten i "valfritt inloggningsläge". Utifrån dessa uppgifter skapas användningsprofiler med hjälp av pseudonymer. Dessa används för att analysera besökarnas beteende och utvärderas för att förbättra och utforma leverantörens utbud utifrån efterfrågan. Chatten använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Den information som genereras av kakan om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av SALOMON FoodWorld® GmbH på servrar i Storbritannien. Företaget kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen och för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet. Cookies inaktiveras som standard efter 90 dagar.
Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

Inventeringsuppgifter när du använder livechattfunktionen är:

 • För- och efternamn
 • E-postadress

Om du använder livechatten utan att registrera dig lagras inga uppgifter. De uppgifter som lämnas under chattprocessen kommer endast att behandlas under den pågående chatten för att hantera din begäran.

Användning av uppgifter när du använder kontaktformuläret:

Leverantören tillhandahåller ett kontaktformulär på sin webbplats. Detta kan användas för att skicka olika förfrågningar direkt till leverantören.

Inventeringsuppgifter när du använder kontaktformuläret är:

Hälsning (obligatoriskt fält)
För- och efternamn (obligatoriskt fält)
Adress
E-postadress (obligatoriskt fält)
Telefonnummer
Leverantören samlar in och använder dessa personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla/komplettera det meddelande/förfrågan etc. som överförts i kontaktformuläret.
Leverantören använder ett SSL-säkerhetssystem för att kryptera de data du överför mellan din dator eller mobila enhet och leverantörens server.
Du måste uttryckligen samtycka till behandlingen av dina personuppgifter.

Användningsuppgifter (loggfiler)

Leverantören samlar in och använder följande användningsuppgifter:

 • Namnet på den hämtade webbplatsen, eller URL

 • Datum och tid för åtkomst

 • Tillgångsstatus/http-statuskod

 • Mängd överförda uppgifter

 • Webbplats från vilken begäran kommer

 • Webbläsarprogramvara och programvaruversion

 • Operativsystem och dess gränssnitt

 • IP-adress

 • Slumpmässigt genererat nyckelnummer för kakan eller sessionen

Dessa uppgifter samlas endast in för statistisk utvärdering. De får inte lämnas vidare till tredje part för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.

WhatsApp

Vi använder WhatsApp via Userlike. Med det här verktyget kan du kontakta oss direkt via WhatsApp. Genom Userlike-gränssnittet samlas alla kundkonversationer - oavsett om de tas emot via webbplatsen, mobilen eller Messenger - i ett centralt och enhetligt gränssnitt.

När du kontaktar oss ger du ditt samtycke till att SALOMON FoodWorld® kontaktar dig via WhatsApp. Genom att använda WhatsApp samtycker du till att dina uppgifter behandlas och lagras utanför EU i USA.

Inom ramen för WhatsApp-användningen samlar vi in följande personuppgifter:

 • Mobiltelefonnummer

Betalningsmetoder/leverantörer av betalningstjänster:

I vår butik för andra varor än livsmedel erbjuder vi betalningsmetoder via tredje part/tjänsteleverantörer.
Du kan välja mellan
PayPal
Omedelbar banköverföring
Betalning med kreditkort via Stripe.

Vi vill påpeka att dessa är externa leverantörer och att deras användarvillkor och sekretesspolicy gäller.

PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_EN
Okamžitý bankovní převod: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/
Platba kreditní kartou Stripe: https://stripe.com/de/privacy

Hoefler & Co. Webbutter:
På denna webbplats används så kallade webbtypsnitt för enhetlig visning av typsnitt som tillhandahålls av Hoefler & Co. (typography.com) för en enhetlig visning av typsnitt. När du öppnar en sida laddar webbläsaren in de nödvändiga typsnitten i webbläsarens cache för att kunna visa texter och typsnitt korrekt.

För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Hoefler & Co. (typography.com) servrar. Hoefler & Co. får därmed kännedom om att din IP-adress används. får reda på att din IP-adress har använts för att komma åt vår webbplats. Användningen av Hoefler & Co. Webfonts är till för att våra erbjudanden på nätet ska kunna presenteras på ett enhetligt och tilltalande sätt. Detta utgör ett legitimt intresse i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO.

Om din webbläsare inte stöder webbtypsnitt används ett standardtypsnitt från din dator.

Ytterligare information om Hoefler & Co. Web Fonts finns på typography.com/home/cloud-terms.php och i Hoefler & Co:s sekretesspolicy: typography.com/home/privacy.php.

Sociala plugins:

På vår webbplats används så kallade sociala plugins ("plugins") från de sociala nätverken Facebook, Instagram och Youtube. Dessa tjänster tillhandahålls av företagen Facebook Inc, Instagram LLC. Och Youtube LLC.
Facebook drivs av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Instagram drivs av Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Youtube drivs av Youtube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.
Ett insticksprogram är ett programtillägg som kan upptäckas och integreras av ett program, i det här fallet webbläsaren, under körtiden för att utöka dess funktionalitet.
Om du öppnar en sida med en av dessa plug-ins skapar plug-in-modulen en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebooks, Instagrams eller YouTubes servrar, som i sin tur överför innehållet i plug-in-modulen till din webbläsare, som sedan integrerar det i den webbplats som visas. Genom att integrera plugins får leverantörerna information om att din webbläsare har sökt upp motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har någon profil eller inte är inloggad. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en server hos respektive leverantör i USA och lagras där. Eftersom överföringen är direkt får vi ingen kännedom om de överförda uppgifterna. Om du är inloggad på Facebook via ditt personliga användarkonto när du besöker vår webbplats kan ett av de ovannämnda sociala medierna tilldela detta konto besöket på webbplatsen, vilket gör informationen personligt identifierbar.
Detsamma gäller naturligtvis om du använder insticksprogrammen (t.ex. "gilla") eller skriver kommentarer. Om du är inloggad och klickar på en motsvarande knapp kommer denna information också att publiceras i det sociala nätverket och visas för dina kontakter.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och leverantörernas fortsatta behandling och användning av uppgifterna, liksom dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet, finns i leverantörernas meddelanden om dataskydd. I meddelandena om dataskydd på Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation), Instagram (https://help.instagram.com/155833707900388) och YouTube (https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en) finns information om syftet med och omfattningen av Facebooks insamling av uppgifter, om den fortsatta behandlingen och användningen av dina uppgifter där och om dina rättigheter i detta avseende samt om inställningsalternativ för att skydda din integritet. Om du vill undvika direkt dataöverföring till ditt Facebook-konto rekommenderar vi att du endast besöker våra sidor när du inte är inloggad på Facebook.

Om du inte vill att Facebook, Instagram och YouTube direkt ska tilldela de uppgifter som samlas in via din webbnärvaro till din profil i respektive tjänst, måste du logga ut från motsvarande tjänst innan du besöker vår webbplats för första gången. Du kan också helt förhindra att plugins laddas med hjälp av tillägg för din webbläsare, t.ex. med en skriptblockerare.

Deklaration av cookies

När du besöker SALOMON FoodWorld® GmbH:s webbplats använder vi cookies för att lagra viss information varje gång du interagerar med oss, t.ex. antalet besök på webbplatsen, hur länge du är på webbplatsen och vilka sidor du tittar på på webbplatsen, samt vilken typ av webbläsare och operativsystem du använder, din IP-adress och internetdomän.

Vad är kakor?
Cookies är små textfiler som vi skickar till din webbläsare. Webbläsaren lagrar sedan kakorna på din dators hårddisk, vilket gör att vi kan känna igen dig nästa gång du besöker vår webbplats. Vi samlar in ovannämnda information för att övervaka användningen av vår webbplats, för att ge dig en webbplats och tjänst som motsvarar dina intressen och för att skicka dig information om vårt företag och våra (nya) produkter och tjänster som baseras på dina intressen.

De olika typerna av kakor

Användning av sessionscookies
Innehållshanteringssystemet ("CMS") på denna webbplats, Contao, sätter en cookie för att spåra ditt besök, sessionen, och på så sätt optimera CMS:ets funktion för dig. Sessionscookies gör det möjligt för oss att se vilka delar av webbplatsen du har tittat på under ditt besök. Detta gör det möjligt för oss att skräddarsy våra tjänster så mycket som möjligt efter våra besökares surfbeteende. Dessa cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare.

Användning av cookies i samband med Google Analytics
Den här webbplatsen använder tjänsten "Google Analytics", som tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) för att analysera användarnas användning av webbplatsen. Tjänsten använder "cookies" - textfiler som lagras på din terminal. Den information som samlas in av cookies skickas vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.
De uppgifter som samlas in av Google anonymiseras så långt det är möjligt. Den här webbplatsen använder Google Analytics med hjälp av "anonymizeIP ()", ett system som förkortar IP-adresser. Informationen överförs till servrar i USA och lagras där av Google. Google förbinder sig att följa principerna för Privacy Shield och deltar i det amerikanska handelsdepartementets Privacy Shield-program. Detta inbegriper att se till att en adekvat skyddsnivå upprätthålls vid all behandling av personuppgifter. För ytterligare information hänvisar vi till Googles sekretesspolicy å ena sidan och till
specifika sekretesspolicyn för Google Analytics.

På vår webbplats används som en del av tjänsten "Analytics" en cookie från det amerikanska företaget Google Inc. ("Google") placeras via vår webbplats. Vi använder den här tjänsten för att ta reda på hur vår webbplats används av besökarna i form av rapporter. Google kan vidarebefordra denna information till tredje part om Google är juridiskt förpliktigad att göra det, eller om tredje part behandlar denna information på uppdrag av Google. Vi har ingen kontroll över detta. Vi har inte tillåtit Google att använda den mottagna Analytics-informationen för andra Google-tjänster.

Blockera cookies
Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du får en cookie eller så att den blockerar mottagandet av cookies. Det är möjligt att blockera cookies eller att inte ge samtycke. De flesta webbläsare kan ställas in så att de inte accepterar cookies. Hur du gör denna inställning beror på vilken webbläsare du använder. Vi vill påpeka att vissa delar av SALOMON FoodWorld® GmbH:s webbplats inte kommer att fungera korrekt eller inte alls om du väljer att blockera cookies.

Observera också att du i så fall inte längre kan använda alla alternativ på vår webbplats. Cookies samlas in via SALOMON FoodWorld® GmbH:s server. När vi lagrar och överför dina uppgifter via internet använder vi de vanliga tekniska skyddsmekanismerna.

Dessutom kan du använda en plug-in för webbläsaren för att förhindra att den information som samlas in av cookies (inklusive din IP-adress) skickas till och används av Google Inc. Följande länk leder dig till motsvarande
plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Alternativt kan du klicka på den här länken för att förhindra att
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) för att förhindra att Google Analytics samlar in uppgifter om dig på denna webbplats. Genom att klicka på länken ovan laddar du ner en "opt-out-cookie". Din webbläsare måste därför tillåta att cookies lagras. Om du raderar dina cookies regelbundet måste du klicka på länken igen varje gång du besöker den här webbplatsen.
Här hittar du mer information om hur Google Inc. använder data: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Ta bort cookies

När du besöker SALOMON FoodWorld® GmbH:s webbplats kan du välja att radera cookies från din dator.
Uppladdning av material till vår webbplats
Om du skickar oönskade idéer, information och/eller material i form av bland annat följande
Om du lägger in oönskade idéer, information och/eller material i form av bland annat text, bilder, ljud eller programvara ("material") på denna webbplats, laddar upp det eller skickar det till SALOMON FoodWorld® GmbH via e-post eller på annat sätt, har SALOMON FoodWorld® GmbH obegränsad rätt att använda, kopiera, distribuera och/eller kommersiellt utnyttja detta material utan kostnad och utan begränsningar och är inte bunden av några sekretessförpliktelser med avseende på sådant material. SALOMON FoodWorld® GmbH har rätt att avslöja din identitet för tredje part som hävdar att material som du placerat eller laddat upp på vår webbplats strider mot de rättigheter som tredje part kan ha till materialet, t.ex. immateriella rättigheter eller rätten till privatliv.

Dina rättigheter

När du lämnar dina personuppgifter till oss har du rätt att begära att SALOMON FoodWorld® GmbH rättar eller raderar dina personuppgifter eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och du har rätt till dataportabilitet. Dessutom kan du när som helst begära att få tillgång till dina personuppgifter. För att göra det, vänligen kontakta oss via e-post på info@salomon-mail.de och ge oss ditt namn, din adress och, i förekommande fall, namnet på ditt företag. Genom att göra en begäran om tillgång förklarar du att de personuppgifter för vilka du gör begäran berör dig personligen.

Du har möjlighet att när som helst återkalla det samtycke till behandling av dina personuppgifter som du har gett SALOMON FoodWorld® GmbH. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling som utförts på grundval av ditt samtycke före återkallandet. Om du mot förmodan har ett klagomål om SALOMON FoodWorld® GmbH:s behandling av personuppgifter måste du vända dig till den behöriga tillsynsmyndigheten, i detta fall till delstatens dataskyddskommissionär, postbox 221219, 80502 München.

Skydd av personuppgifter

Vi vidtar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda och säkra de personuppgifter som du lämnar till oss. På samma sätt kräver vi sådana åtgärder av tredje parter som behandlar dina personuppgifter för vår räkning.

Länkade webbplatser
Våra webbplatser kan innehålla länkar till och från webbplatser för våra partnernätverk, annonsörer, dotterbolag och andra tredje parter. Om du kommer till en av dessa webbplatser via en sådan länk bör du vara medveten om att den webbplatsen har sin egen sekretesspolicy och att vi inte är ansvariga för den policyn. Läs igenom denna policy innan du skickar dina personuppgifter till denna webbplats.

Ändringar i vår integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Alla ändringar som vi kan komma att göra i denna sekretesspolicy i framtiden kommer att publiceras på denna webbplats.
Kontakta
Om du har några frågor, kommentarer och/eller önskemål om information, tveka inte att kontakta oss. Vänligen skicka sådana förfrågningar till info@salomon-mail.de och ange ditt namn, företagsnamn och adress. Om din fråga måste besvaras av personal utanför EES som arbetar för SALOMON FoodWorld® GmbH eller för en av våra leverantörer, är det möjligt att vi kan överföra de uppgifter vi samlar in om dig till en plats utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") och lagra dem där.").

Facebook Pixel
Vår webbplats använder besökarpixeln från Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") för konverteringsmätning.

Detta gör det möjligt att spåra beteendet hos sidbesökare efter att de har omdirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. Detta gör det möjligt att utvärdera Facebook-annonsernas effektivitet för statistiska och marknadsundersökningsändamål och optimera framtida annonseringsåtgärder.

De insamlade uppgifterna är anonyma för oss som driver denna webbplats och vi kan inte dra några slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Facebook så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna reklamändamål i enlighet med Facebooks policy för användning av uppgifter. Detta gör det möjligt för Facebook att visa annonser både på Facebook-sidor och utanför Facebook. Denna användning av uppgifterna kan inte påverkas av oss som webbplatsoperatör.

Mer information om hur du skyddar din integritet finns i Facebooks integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan också avaktivera remarketingfunktionen "Custom Audiences" i inställningssektionen för annonser på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. För att kunna göra detta måste du vara inloggad på Facebook.

Om du inte har ett Facebook-konto kan du inaktivera användningsbaserad reklam från Facebook på webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

PRIVACY STATEMENT

This Privacy Statement describes the type of personal details collected by SALOMON FoodWorld® GmbH and/or its subsidiaries (“SALOMON FoodWorld® GmbH”), for which purposes this is done and how the personal details are used, consulted, disclosed or otherwise processed and protected.

Personal data are individual items of information about the personal or material circumstances of an identified or identifiable natural person. These include both items of information directly related to the person, like your first name and surname, and such data as may make it possible, in connection with other particulars, for you to be identified as a natural person, e.g. your telephone number.

APPLICABILITY
This Privacy Statement applies to all personal details collected by SALOMON FoodWorld® GmbH during interactions between you and SALOMON FoodWorld® GmbH in connection with the services it offers, including but not limited to all offline and online data collections of all personal details. This Privacy Statement forms a part of the Terms of Use of the SALOMON FoodWorld® GmbH website.

CHILDREN
The SALOMON FoodWorld® GmbH website and those of its affiliated companies are built for use by adults. If you are younger than 16 years of age, you must discuss the terms of this Privacy Statement with a parent/guardian and obtain their permission as well as make sure that you understand and accept its contents. If we discover that we have processed the personal details of a minor without the permission of a parent/guardian when this permission was required, these personal details will be deleted as soon as possible. We may use your personal details to carry out an age check.

USE OF DATA IN CONNECTION WITH JOB APPLICATIONS
We process personal data about you for the purpose of dealing with your application for a job or training position, in so far as this may be necessary for us to come to a decision that the award of such a position is justified. The legal basis for data processing in this connection is § 26, section 1 in conjunction with section 8, p. 2 of the Federal Data Protection Act (BDSG).

Furthermore we may process personal data about you in so far as this may be necessary in order to rebut legal claims that may be asserted against us arising from the application procedure. The legal basis for data processing in this connection is article 6, section 1, letter f of the General Data Protection Regulation (GDPR). The ‘legitimate interest’ in this case may for example be the obligation of providing proof in proceedings having to do with the Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) [General Equal Opportunities Act].

If a contract of employment comes about between you and a company of the Group, in accordance with § 26, section 1 of the Federal Data Protection Act (BDSG) we may make use of the personal data we have already received from you for purposes associated with the contract of employment or traineeship, or in so far as may be necessary for the exercise or fulfilment of rights and obligations of the groups representing the interests of the workforce based on the statutes or on a works or service agreement (collective agreement).

We process data that are associated with your application. These may be general data relating to your person (e.g. name, address, contact details), details of your professional qualifications and educational history, details of your professional further training or any other particulars which you have conveyed to us in connection with your application. Apart from this, we may also process information relating to your profession which you have made publicly accessible, e.g. a profile you have set up on social media networks.

We will store your personal data for as long as is necessary in order to come to a decision about your application. If a contract of employment between yourself and us does not come about, we may furthermore continue to store data in so far as this may be necessary for us to defend ourselves against any possible legal claims. The application documents will be deleted six months after the communication of our decision in the negative, provided that it is not necessary to retain them for longer in connection with possible litigation.

The provision of personal data is not prescribed by statute nor is it contractually mandatory, nor are you obliged to provide us with your personal data. However, for a contract of employment or traineeship to be concluded with us, it is necessary for you to supply your personal data. This means that if you do not provide personal data along with your application, we will not enter into a contract of employment or traineeship with you.

No automated decisions, as understood by article 22 of the GDPR, take place. That is to say, the decision on your application will not be taken based exclusively on automated processing.

USE OF DATA IN CONNECTION WITH ONLINE ORDER
You have the option to purchase goods from our non-food store. Data stored when you place an order consist in the following particulars:
Title
First name and surname
Address
e-mail address
Telephone number in so far as needed
Deviating delivery address in so far as needed

We will use the data you supply for the purpose of processing the order, i.e. dispatching the goods, sending the invoice and, in so far as needed, processing a return. The legal basis for processing of this data is article 6, section 1, letter b of the General Data Protection Regulation (GDPR).

The provision of personal data is not prescribed by statute, however, it is essential to process the order. This means that if you do not provide us with personal data we will not be able to enter into a contract with you.

In so far as you have consented to your data being transferred to a customer account, we will store your data.

If not, your data will be deleted after the contract has been performed, in so far as no other statutory storage obligation applies.

USE OF DATA IN CONNECTION WITH NEWSLETTER REGISTRATION
When you subscribe to the newsletter, the provider uses the e-mail address you supply for the purposes of advertising there stated, until you unsubscribe from the newsletter. The option of newsletter registration may also be found elsewhere, e.g. in the contact form of the provider. You can unsubscribe at any time. In order to unsubscribe, you can write an e-mail to the provider at info@salomon-mail.de or use other forms of contact, e.g. by post or by telephone.

Data stored when you subscribe to the newsletter consist in the following particulars:

Title
First name and surname
Address
e-mail address
The supplier collects and uses these personal data.

USE OF DATA IN CONNECTION WITH USE OF THE LIVE CHAT FUNCTION
With the help of the technology of Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Deutschland (https://www.userlike.com), the provider collects on its website data arising Live-Zilla’s live chat and these data are stored. The data are used as a basis for drawing up use profiles under a pseudonym. These serve to support the analysis of visitors’ patterns of behaviour, and are evaluated in order to improve the planning of the services offered by the provider so as best to meet demand. Live chat makes use of what are known as ‘cookies’ – text files which are stored on your computer and facilitate the analysis of your use of the website’s functions. The information generated by the cookie about your use of this website (including your IP address) is transmitted to a server of SALOMON FoodWorld® GmbH and stored there. The company will make use of this information in order to evaluate your use of the website and compile reports about website activities. On a routine basis, cookies are disabled after 90 days.

You can prevent the installation of cookies by adjusting the settings of your browser software; but we beg to inform you that in this case you may be unable to use all the functions of this website to the full extent.

When using the live chat function, you must give your express consent to collection and storage of your data by SALOMON FoodWorld® GmbH.

Data stored when you use the live chat function consist in the following particulars:

First name and surname
e-mail address

USE OF DATA IN CONNECTION WITH USE OF THE CONTACT FORM
The provider offers a contact form on its website. By means of the form, various enquiries can be transmitted to the provider directly.

Data stored when you use the contact form consist in the following particulars:

Title (mandatory field)
First name and surname (mandatory field)
Address
e-mail address (mandatory field)
Telephone number
The provider collects and uses these personal data in so far as they are needed for answering the enquiry or dealing with the message etc. communicated in the contact form.

To encrypt the data transmitted between your computer and/or mobile terminal device and the server of the provider, the provider uses an SSL security system.

You must give your express consent to the processing of your personal data.

USE DATA (LOG FILES)
The provider collects and uses the following data relating to website use:

Name and/or URL of the accessed website
Date and time of access
Access status / http status code
Quantity of data transmitted
Website from which the query comes
Browser software and software version
Operating system and associated interface
IP address
Randomly generated key number of the cookie or session
These data are collected for statistical evaluation purposes. They will not be passed on to third parties, either for commercial or for non-commercial purposes.

PAYMENT METHODS/PAYMENT SERVICE PROVIDERS
Our non-food shop offers payment methods that are carried out by third parties/service providers.
You can choose between:
PayPal
Instant transfer
Credit card payment using Stripe.
Please note that these services are provided by external companies and their terms and conditions of usage and privacy policies apply accordingly.
PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE
Instant transfer: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz
Credit card payment using Stripe: https://stripe.com/de/privacy

WhatsApp

We use WhatsApp via Userlike. This tool allows you to contact us directly via WhatsApp. Through the Userlike interface, all customer conversations - whether they are received via website, mobile or via Messenger - converge on a central and uniform interface.

When contacting us, you give your consent for SALOMON FoodWorld® to contact you via WhatsApp. By using WhatsApp, you consent to your data being processed and stored outside the EU in the USA.

Within the scope of WhatsApp use, we collect the following personal data:

Mobile phone number
HOEFLER & CO. WEBFONTS
This website uses so-called web fonts supplied by Hoefler & Co. (typography.com) to ensure uniform presentation of typefaces. When you bring up a page your browser will download the required web fonts to your browser cache so that texts and typefaces are displayed correctly.
To facilitate this, your browser must establish a connection to the Hoefler & Co. (typography.com) servers. As a result of this Hoefler & Co. will have knowledge of the IP address you used to visit our website. Hoefler & Co. web fonts are used in the interest of providing a uniform presentation of our online offering. This is a ‘legitimate interest’ as defined by article 6, section 1, letter f of the GDPR.
If your browser does not support web fonts, one of your computer’s standard fonts will be used.
For more information on Hoefler & Co. web fonts visit typography.com/home/cloud-terms.php and read the Hoefler & Co. privacy statement available at typography.com/home/privacy.php.

SOCIAL PLUG-INS
Our website uses what are known as social plug-ins (‘plug-ins’) of the social networks Facebook, Instagram and YouTube. These services are operated by the companies Facebook Inc., Instagram LLC and YouTube LLC.

Facebook is operated by Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, REPUBLIC OF IRELAND.

Instagram is operated by Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

YouTube is operated by YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

A plug-in is a software extension which can be discovered and linked in by a software application (in this case the browser) during the time for which it is active, in order to extend the browser’s functionality.

If you bring up a web page that has one of these plug-ins, the plug-in sets up a direct connection between your browser and the servers of Facebook, Instagram or YouTube, as a result of which in turn the content of the plug-in is transmitted to your browser and linked in by the latter with the website presented. Through the linking in of the plug-in, the providers receive the information that your browser has accessed the given page of our website even if you do not possess a profile or are not logged in. This information (including your IP address) is directly transmitted from your browser to the given provider in the USA and stored on their server. As this transmission is direct, we do not have any knowledge of the data transmitted. If, during your visit to our website, you are logged into Facebook with your personal user account, one of the social media referred to above can allocate your visit to the website to this account, in such a way that the information acquires a specific personal identity. This naturally also applies when you use the plug-ins (e.g. “Like”) or post comments. In so far as you are logged in and activate the appropriate button, this information will furthermore be published on the social network and displayed to your contacts.

You can find out about the purpose and scope of data registration and further processing by the providers, as well as your rights in this respect and the options of adjusting browser settings to safeguard your privacy, by consulting the privacy statements of the providers. The privacy statements of Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation), Instagram (https://help.instagram.com/155833707900388) and YouTube (https://policies.google.com/privacy?hl=en) give information about the purpose and scope of data registration by Facebook, Instagram and YouTube and the further processing and use of your data and associated rights, as well as about the options of adjusting browser settings to safeguard your privacy. If you wish to avoid the direct transmission of data to your Facebook user account, you are advised to visit our website only at times when you are not logged in to Facebook.

If you do not want Facebook, Instagram or YouTube to allocate the data collected about your website appearance directly to your profile on the respective service, you must log out of the service in question before your first visit to our website. You can also prevent the loading of the plug-ins completely with the help of add-ons for your browser, e.g. by using a script blocker.

COOKIE POLICY
When you visit the SALOMON FoodWorld® GmbH website, each time there is an interaction between you and us, we use cookies to save certain types of information, such as the number of visits to the website, how long you stay on the website and which pages you view, the type of browser and operating system you use, your IP address and internet domain.

What is a cookie?

Cookies are text files that we send to your internet browser, which then saves the cookie on your computer's hard drive. This means that we can recognise you next time you visit our website. We collect the aforementioned information in order to monitor the use of our website, to provide you with a website and service that matches your interests and to send you information on our company and our (new) products and services that matches your interests.

Types of cookie

Session cookies

The Content Management System (CMS) of this website, Contao, issues a cookie to track your session and optimise the operation of the CMS for you. Using a session cookie, we can see which sections of the website you have viewed during your visit. We can use this information to adapt our service as closely as possible to the browsing behaviour of our visitors. These cookies are automatically deleted as soon as you close your web browser.

Google Analytics

Via our website, a cookie is issued by the American company Google Inc., (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) (Google), as part of the Analytics service. We use this service to monitor and receive reports on how visitors use the website. The service uses what are known as ‘cookies’ – text files which are stored on your terminal device. The information collected by the cookies is as a general rule sent to a Google server in the USA and there stored.

The information that Google collects is anonymised as much as possible. This website makes use of Google Analytics with 'anonymizeIP', which shortens IP addresses. The information is transferred to and stored on servers in the United States by Google. Google is committed to upholding the Privacy Shield principles and is a member of the Privacy Shield programme operated by the US Department of Commerce. This means that there is an appropriate level of protection for the processing of any personal data. Read the Google privacy policy for more information, as well as the specific privacy policy of Google Analytics.

As part of its Analytics service, a cookie from the US company Google Inc. (‘Google’) is placed on our website. We use this service in order to find out something, in the form of reports, about how our website is used by visitors. Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so or if third parties process the information on behalf of Google. We have no control over this. We have not authorised Google to use the analytics information it collects for other Google services.

Blocking cookies

You can set up your browser to send you a message whenever you receive a cookie or to decline the acceptance of cookies. It is possible to block cookies or to deny them permission. Most internet browsers can be configured in such a way that they do not accept cookies. The specific method of doing this depends on the type of internet browser that you use. We would like to point out, however, that certain parts of SALOMON FoodWorld® GmbH's website may not function or may not function optimally if you choose to block cookies.

Please note: in such cases, it is possible that you may no longer have access to all of our website's functionality. The cookies are collected via the SALOMON FoodWorld® GmbH server. The storage and transfer of your data via the internet is secured by means of the latest techniques in use.

Furthermore, with the help of a browser plug-in you can prevent the information collected by cookies (including your IP address) being sent to Google Inc. and used by Google Inc. The following linke takes you to the required plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Alternatively, by clicking on this link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, you can prevent Google Analytics from registering data about you on this website. BY clicking on the above link you download an ‘opt-out cookie’. Your browser must therefore fundamentally permit the storage of cookies for this to be possible. If you delete your cookies on a regular basis, you need to click on the link again every time you visit this website.

You can find further information about data use by Google Inc. here: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Deleting cookies

After visiting the SALOMON FoodWorld® GmbH website, you can choose to delete the cookies from your computer.

UPLOADING MATERIAL ONTO OUR WEBSITE
If you post unsolicited ideas, information and/or materials in the form of but not limited to text, images, sounds or software (“Material”) on this website or upload, e-mail or otherwise send such Material to SALOMON FoodWorld® GmbH, SALOMON FoodWorld® GmbH is fully within its rights to use, copy, distribute and/or commercially exploit this Material free of charge and without limits, and SALOMON FoodWorld® GmbH is not bound by any confidentiality obligation in relation to this Material. SALOMON FoodWorld® GmbH has the right to disclose your identity to third parties that claim that the material you have posted on or uploaded to our website infringes any right vested in these third parties, such as intellectual property rights or the right to privacy.

YOUR RIGHTS
Once you have provided us with your personal details, you have the right to request SALOMON FoodWorld® GmbH to rectify or delete such personal details or to restrict the processing of your personal details. You also have the right to object to the processing of your personal details and you have the right to data portability. You may at any time object to the use of your personal details for direct marketing purposes. You may also request to view your personal details at any time. To do this, you may contact info@salomon-mail.de stating you name, company name (if applicable) and address. By submitting a data inspection request, you declare that you have the right to view the personal details to which you are requesting access.

At any time you choose, you may withdraw your consent to SALOMON FoodWorld® GmbH for processing of your personal details. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of details already processed based on your consent prior to their withdrawal. Should you have a complaint about the processing of personal details by SALOMON FoodWorld® GmbH, you have the right to submit this complaint to the supervisory authority, namely the German Data Protection Authority.

SECURITY OF PERSONAL DETAILS
We take every reasonable precaution to secure and protect the personal details you provide to us. We demand the same of third parties that process or handle personal details for us.

LINKED SITES
Our websites may contain links to and from other websites in our partner network, advertisers, affiliated companies and other third parties. If you follow a link to one of these websites, you should be aware that these websites have their own privacy policies and that we accept no responsibility or liability whatsoever for these policies. Please read the respective policy before providing personal details to these websites.

CHANGES TO OUR PRIVACY STATEMENT
We reserve the right to make adjustments to this Privacy Statement. Any changes that we make to our Privacy Statement will be published on this website.

CONTACT
Please feel free to contact us with any questions or comments you may have, or to request information. Please send these to info@salomon-foodworld.com stating your name, company name and address. If your question needs to be answered by a member of staff that works for SALOMON FoodWorld® GmbH or one of our suppliers outside the EEA, it is possible that the data we collect on you may have to be sent to and stored at a location outside the European Economic Area (“EEA”)