Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö (also avaiable in Englisch below)

Tässä tietosuojaselosteessa määritellään, minkä tyyppisiä henkilötietoja SALOMON FoodWorld® GmbH ja/tai sen tytäryhtiöt ("SALOMON FoodWorld® GmbH") keräävät, kun vierailet www.salomon-foodworld.com -sivustolla, mihin tarkoituksiin näitä tietoja kerätään ja miten henkilötietoja käytetään, kysytään, julkaistaan tai muutoin käsitellään ja suojataan.

Henkilötiedot ovat yksittäisiä tietoja tietyn tai tunnistettavissa olevan luonnollisen henkilön henkilökohtaisista tai tosiasiallisista olosuhteista. Näihin kuuluvat suoraan henkilökohtaiset tiedot, kuten etu- ja sukunimesi, mutta myös tiedot, jotka yhdessä muiden tietojen kanssa voivat johtaa siihen, että sinut voidaan tunnistaa luonnolliseksi henkilöksi, kuten puhelinnumerosi.

SALOMON FoodWorld® GmbH takaa, että se noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja asetuksia käsitellessään henkilötietoja.
Sovellettavuus
Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkiin henkilötietoihin, jotka SALOMON FoodWorld® GmbH kerää SALOMON FoodWorld® GmbH:n ja sinun välisen vuorovaikutuksen aikana SALOMON FoodWorld® GmbH:n tarjoamien palveluiden yhteydessä, mikä sisältää, mutta ei rajoitu, kaikki offline- ja online-muodossa kerätyt henkilötiedot. Tämä tietosuojakäytäntö on osa SALOMON FoodWorld® GmbH:n verkkosivuston käyttöehtoja.

Lapset

SALOMON FoodWorld® GmbH:n verkkosivusto ja siihen liittyvät yritykset on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Jos olet alle 16-vuotias, sinun on keskusteltava tämän tietosuojakäytännön ehdoista vanhemman/huoltajan kanssa ja varmistettava, että ymmärrät ja hyväksyt sen sisällön. Jos huomaamme, että olemme käsitelleet alaikäisten henkilötietoja ilman vanhemman/huoltajan suostumusta, vaikka suostumus olisi vaadittu, kyseiset henkilötiedot poistetaan mahdollisimman pian. Saatamme käyttää henkilötietojasi iän todentamiseen.

Tietojen käyttö hakumenettelyissä

Käsittelemme henkilötietojasi työ- tai koulutussuhteen hakemista varten, jos se on tarpeen tällaisen suhteen perustamista koskevan päätöksen tekemiseksi. Tämän oikeusperustana on BDSG:n 26 §:n 1 momentti yhdessä 8 §:n 2 momentin 2 virkkeen kanssa.

Lisäksi voimme käsitellä sinua koskevia henkilötietoja, jos se on tarpeen meitä vastaan esitettyjen, hakuprosessista johtuvien oikeudellisten vaatimusten puolustamiseksi. Tämän oikeusperustana on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta; oikeutettu etu on esimerkiksi velvollisuus toimittaa todisteita yleisen tasa-arvolain (AGG) mukaisissa menettelyissä.

Jos sinun ja konserniyhtiön välille syntyy työsuhde, voimme käsitellä sinulta jo saatuja henkilötietoja työ- tai koulutussuhdetta varten tai lakiin tai työehtosopimukseen, työehtosopimukseen tai virkaehtosopimukseen (työehtosopimus) perustuvien työntekijöiden edustuksen oikeuksien ja velvollisuuksien käyttämiseksi tai täyttämiseksi BDSG:n 26 §:n 1 momentin mukaisesti.

Käsittelemme hakemukseesi liittyviä tietoja. Nämä voivat olla yleisiä henkilötietoja (esim. nimi, osoite, yhteystiedot), tietoja ammattipätevyydestäsi ja kouluopinnoistasi tai tietoja ammatillisesta täydennyskoulutuksesta tai muita tietoja, jotka annat meille hakemuksesi yhteydessä. Lisäksi saatamme käsitellä työhön liittyviä tietoja, jotka olet asettanut julkisesti saataville, kuten profiilin ammatillisissa sosiaalisen median verkostoissa.

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen hakemustasi koskevan päätöksen tekemiseksi. Jos sinun ja meidän välillemme ei synny työsuhdetta, voimme säilyttää tietoja myös sen jälkeen, jos se on tarpeen mahdollisten oikeudellisten vaatimusten puolustamiseksi. Tässä tapauksessa hakemusasiakirjat poistetaan kuuden kuukauden kuluttua hylkäävän päätöksen tiedoksiantamisesta, ellei oikeudellisten riitojen vuoksi vaadita pidempää säilytysaikaa.

Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteistä eikä sopimusperusteista, eikä sinua velvoiteta antamaan henkilötietoja. Henkilötietojen toimittaminen on kuitenkin tarpeen, jotta voidaan tehdä työ- tai koulutussopimus kanssamme. Tämä tarkoittaa sitä, että jos et anna meille henkilötietoja hakiessasi työpaikkaa, emme solmi kanssasi työ- tai koulutussuhdetta.

Yksittäistapauksissa ei tehdä DSGVO:n 22 artiklassa tarkoitettuja automaattisia päätöksiä, eli hakemustasi koskeva päätös ei perustu yksinomaan automaattiseen käsittelyyn.

Tietojen käyttö verkkotilauksia varten

Sinulla on mahdollisuus ostaa tavaroita non-food-myymälästämme. Kun teet tilauksen, keräämme seuraavat henkilötiedot:

Tervehdys
Sukunimi ja etunimi
Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero, tarvittaessa
Tarvittaessa eri toimitusosoite
Käytämme tietoja tilauksen käsittelyyn eli tavaroiden lähettämiseen, laskun lähettämiseen ja tarvittaessa palautuksen käsittelyyn. Näiden tietojen käsittelyn oikeusperusta on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.
Tietojen antaminen ei ole oikeudellisesti pakollista, mutta se on ehdottoman välttämätöntä tilausten käsittelyä varten. Tämä tarkoittaa, että jos et anna meille henkilötietoja, emme voi tehdä kanssasi sopimusta.
Jos olet suostunut siihen, että tietosi siirretään asiakastilille, me tallennamme tiedot.
Muussa tapauksessa tietosi poistetaan, kun sopimus on täytetty, ellei lakisääteistä säilytysaikaa sovelleta.

Tietojen käyttö uutiskirjeen rekisteröintiä varten

Kun rekisteröidyt uutiskirjeeseen, palveluntarjoaja käyttää syöttämääsi sähköpostiosoitetta omiin mainostarkoituksiinsa, kunnes peruutat uutiskirjeen tilauksen. Mahdollisuus uutiskirjeeseen rekisteröitymiseen on muun muassa palveluntarjoajan yhteydenottolomakkeessa. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa. Voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@salomon-mail.de tai ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaan muulla tavoin, esimerkiksi postitse tai puhelimitse.

Uutiskirjeeseen rekisteröitymisen yhteydessä annettavat tiedot ovat:

Tervehdys
Etu- ja sukunimi
Osoite
Sähköpostiosoite
Palveluntarjoaja kerää ja käyttää näitä henkilötietoja.

Tietojen käyttö live-chat-toimintoa käytettäessä:

Datankäyttö live-chat-toimintoa käytettäessä:
Palveluntarjoaja kerää tietoja verkkosivustollaan Userlike UG , Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Saksa (https://www.userlike.com/de/) -tekniikoiden avulla Userlike-verkkosivuston live-chatin yhteydessä ja tallentaa ne, edellyttäen, että suoritat chatin "valinnaisessa kirjautumistilassa". Näistä tiedoista luodaan käyttöprofiilit salanimiä käyttäen. Niiden avulla analysoidaan kävijöiden käyttäytymistä, ja niitä arvioidaan palveluntarjoajan tarjonnan parantamista ja kysyntälähtöistä suunnittelua varten. Chat käyttää niin sanottuja "evästeitä", tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja jotka mahdollistavat verkkosivuston käytön analysoinnin. Evästeen tuottamat tiedot verkkosivuston käytöstäsi (mukaan lukien IP-osoitteesi) siirretään SALOMON FoodWorld® GmbH:n palvelimille Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitseville palvelimille ja tallennetaan sinne. Yritys käyttää näitä tietoja arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi ja laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta. Evästeet poistetaan käytöstä oletusarvoisesti 90 päivän kuluttua.
Voit kieltää evästeiden käytön valitsemalla selaimesi asianmukaiset asetukset, mutta ota kuitenkin huomioon, että jos teet näin, et ehkä pysty käyttämään tämän verkkosivuston kaikkia toimintoja.

Varastotiedot live-chat-toimintoa käytettäessä ovat:

 • Etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite

Jos käytät live-chat-toimintoa rekisteröitymättä, tietoja ei tallenneta. Chat-prosessin aikana annettuja tietoja käsitellään vain käynnissä olevan chatin aikana pyyntösi käsittelemiseksi.

Tietojen käyttö yhteydenottolomaketta käytettäessä:

Palveluntarjoaja tarjoaa verkkosivuillaan yhteydenottolomakkeen. Tätä voidaan käyttää erilaisten tiedustelujen lähettämiseen suoraan palveluntarjoajalle.

Varastotiedot yhteydenottolomaketta käytettäessä ovat:

Tervehdys (pakollinen kenttä)
Etu- ja sukunimi (pakollinen kenttä)
Osoite
Sähköpostiosoite (pakollinen kenttä)
Puhelinnumero
Palveluntarjoaja kerää ja käyttää näitä henkilötietoja siinä määrin kuin se on tarpeen yhteydenottolomakkeella lähetetyn viestin/tiedustelun jne. täyttämiseksi/toteuttamiseksi.
Palveluntarjoaja käyttää SSL-suojausjärjestelmää salatakseen tietokoneen tai mobiililaitteen ja palveluntarjoajan palvelimen välillä siirrettävät tiedot.
Sinun on nimenomaisesti annettava suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn.

Käyttötiedot (lokitiedostot)

Palveluntarjoaja kerää ja käyttää seuraavia käyttötietoja:

 • Haetun verkkosivuston nimi tai URL-osoite.

 • Päivämäärä ja kellonaika

 • Pääsyn tila/http-tilakoodi

 • Siirrettyjen tietojen määrä

 • Verkkosivusto, jolta pyyntö tulee

 • Selainohjelmisto ja ohjelmistoversio

 • Käyttöjärjestelmä ja sen käyttöliittymä

 • IP-osoite

 • Evästeen tai istunnon satunnaisesti luotu avainnumero.

Näitä tietoja kerätään ainoastaan tilastollista arviointia varten. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

WhatsApp

Käytämme WhatsAppia Userliken kautta. Tämän työkalun avulla voit ottaa meihin yhteyttä suoraan WhatsAppin kautta. Userlike-käyttöliittymän avulla kaikki asiakaskeskustelut - riippumatta siitä, onko ne vastaanotettu verkkosivuston, matkapuhelimen vai Messengerin kautta - yhdistyvät keskitettyyn ja yhtenäiseen käyttöliittymään.

Kun otat meihin yhteyttä, annat suostumuksesi siihen, että SALOMON FoodWorld® voi ottaa sinuun yhteyttä WhatsAppin kautta. Käyttämällä WhatsAppia annat suostumuksesi siihen, että tietojasi käsitellään ja säilytetään EU:n ulkopuolella Yhdysvalloissa.

WhatsAppin käytön puitteissa keräämme seuraavia henkilötietoja:

 • Matkapuhelinnumero

Maksutavat/maksupalvelujen tarjoajat:

Muissa kuin ruokakaupoissamme tarjoamme maksutapoja kolmansien osapuolten/palveluntarjoajien kautta.
Voit valita
PayPal
Välitön pankkisiirto
Luottokorttimaksu Stripen kautta.

Haluamme huomauttaa, että nämä ovat ulkoisia palveluntarjoajia ja että niiden käyttöehtoja ja tietosuojakäytäntöä sovelletaan.

PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_EN
Okamžitý bankovní převod: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/.
Platba kreditní kartou Stripe: https://stripe.com/de/privacy

Hoefler & Co. Webfontit:
Tällä sivustolla käytetään niin sanottuja web-fontteja fonttien yhtenäiseen esittämiseen, jotka ovat Hoefler & Co:n toimittamia. (typography.com) fonttien yhtenäistä esittämistä varten. Kun kutsut sivun, selaimesi lataa tarvittavat web-fontit selaimen välimuistiin, jotta tekstit ja fontit voidaan näyttää oikein.

Tätä tarkoitusta varten käyttämäsi selaimen on muodostettava yhteys Hoefler & Co:n palvelimiin. (typography.com) palvelimet. Hoefler & Co. saa näin tiedon siitä, että IP-osoitettasi käytetään. saa tietää, että IP-osoitettasi on käytetty verkkosivustomme käyttämiseen. Hoefler & Co. Webfonts on verkkotarjontamme yhtenäisen ja houkuttelevan esitystavan vuoksi. Tämä on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu.

Jos selaimesi ei tue verkkokirjasimia, käytetään tietokoneen tavallista kirjasinta.

Lisätietoja Hoefler & Co. Verkkokirjasimet löytyvät osoitteesta typography.com/home/cloud-terms.php ja Hoefler & Co:n tietosuojakäytännöstä: typography.com/home/privacy.php.

Sosiaaliset liitännäiset:

Verkkosivustollamme käytetään sosiaalisten verkostojen Facebook, Instagram ja Youtube niin sanottuja sosiaalisia liitännäisiä ("liitännäisiä"). Näitä palveluja tarjoavat yritykset Facebook Inc, Instagram LLC. Ja Youtube LLC.
Facebookia ylläpitää Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti. Instagramia ylläpitää Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Yhdysvallat. Youtubea ylläpitää Youtube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Yhdysvallat.
Lisäosa on ohjelmistolaajennus, jonka ohjelmistosovellus, tässä tapauksessa selain, voi havaita ja integroida sen ajon aikana laajentaakseen sen toimintoja.
Jos kutsut sivun, jossa on jokin näistä lisäosista, tämä lisäosa luo suoran yhteyden selaimesi ja Facebookin, Instagramin tai YouTuben palvelimien välille, jotka puolestaan välittävät lisäosan sisällön selaimeesi, joka sitten integroi sen näytettyyn verkkosivustoon. Integroimalla liitännäiset palveluntarjoajat saavat tiedon siitä, että selaimesi on kutsunut verkkosivustomme vastaavan sivun, vaikka sinulla ei olisi profiilia tai et olisi kirjautunut sisään. Selaimesi välittää nämä tiedot (mukaan lukien IP-osoitteesi) suoraan asianomaisen palveluntarjoajan palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallentaa ne sinne. Koska tämä lähetys on suora, emme saa mitään tietoa lähetetyistä tiedoista. Jos olet kirjautuneena Facebookiin henkilökohtaisen käyttäjätilisi kautta, kun vierailet verkkosivustollamme, jokin edellä mainituista sosiaalisista medioista voi liittää verkkosivustolla käynnin tähän tiliin, jolloin nämä tiedot ovat henkilökohtaisesti tunnistettavissa.
Sama pätee tietysti myös, jos käytät lisäosia (esim. "tykkää") tai kirjoitat kommentteja. Jos olet kirjautunut sisään ja napsautat vastaavaa painiketta, nämä tiedot julkaistaan myös sosiaalisessa verkostossa ja näytetään yhteystiedoillesi.

Tietojen keräämisen tarkoitus ja laajuus sekä palveluntarjoajien suorittama tietojen jatkokäsittely ja käyttö, samoin kuin tähän liittyvät oikeutesi ja yksityisyytesi suojaamiseen liittyvät asetusvaihtoehdot löytyvät palveluntarjoajien tietosuojailmoituksista. Facebookin (https://www.facebook.com/privacy/explanation), Instagramin (https://help.instagram.com/155833707900388) ja Youtuben (https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en) tietosuojailmoituksissa annetaan tietoa Facebookin suorittaman tietojenkeruun tarkoituksesta ja laajuudesta sekä tietojesi jatkokäsittelystä ja käytöstä ja oikeuksistasi tässä yhteydessä sekä asetuksista yksityisyytesi suojaamiseksi. Jos haluat välttää suoran tiedonsiirron Facebook-käyttäjätilillesi, suosittelemme, että vierailet sivuillamme vain silloin, kun et ole kirjautuneena Facebookiin.

Jos et halua Facebookin, Instagramin ja YouTuben siirtävän verkkosivujesi kautta kerättyjä tietoja suoraan profiilisi profiiliin kyseisessä palvelussa, sinun on kirjauduttava ulos kyseisestä palvelusta ennen kuin vierailet verkkosivustollamme ensimmäistä kertaa. Voit myös estää liitännäisten lataamisen kokonaan selaimen lisäosilla, esimerkiksi komentosarjojen estoohjelmalla.

Evästeilmoitus

Kun vierailet SALOMON FoodWorld® GmbH:n verkkosivustolla, käytämme evästeitä tallentaaksemme tiettyjä tietoja aina, kun olet vuorovaikutuksessa kanssamme, kuten verkkosivustolla käyntien määrän, kuinka kauan olet verkkosivustolla ja mitä sivuja katsot verkkosivustolla, sekä käyttämäsi selaimen ja käyttöjärjestelmän tyypin, IP-osoitteesi ja internet-toimialueen.

Mitä evästeet ovat?
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka lähetämme internet-selaimeesi. Tämän jälkeen selain tallentaa evästeet tietokoneesi kiintolevylle, minkä ansiosta voimme tunnistaa sinut, kun seuraavan kerran vierailet verkkosivustollamme. Keräämme edellä mainittuja tietoja seurataksemme verkkosivustomme käyttöä, tarjotaksemme sinulle kiinnostuksen kohteitasi vastaavan verkkosivuston ja palvelun sekä lähettääksemme sinulle tietoa yrityksestämme ja (uusista) tuotteistamme ja palveluistamme, jotka perustuvat kiinnostuksen kohteisiisi.

Erilaiset evästetyypit

Istuntoevästeiden käyttö
Tämän verkkosivuston sisällönhallintajärjestelmä ("CMS"), Contao, asettaa evästeen seuratakseen vierailuasi, istuntoa, ja tällä tavoin optimoidakseen CMS:n toiminnan sinulle. Istuntoevästeiden avulla voimme nähdä, mitä verkkosivuston osia olet katsonut vierailusi aikana. Näin voimme räätälöidä palvelumme mahdollisimman hyvin kävijöidemme surffauskäyttäytymisen mukaan. Nämä evästeet poistetaan automaattisesti heti, kun suljet selaimesi.

Evästeiden käyttö Google Analyticsin yhteydessä
Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics -palvelua, jonka tarjoaa Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) analysoidakseen käyttäjien verkkosivuston käyttöä. Palvelu käyttää "evästeitä" - tekstitiedostoja, jotka tallennetaan päätelaitteeseesi. Evästeiden keräämät tiedot lähetetään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne.
Googlen keräämät tiedot on anonymisoitu niin pitkälle kuin mahdollista. Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsia "anonymizeIP ()" -järjestelmän avulla, joka lyhentää IP-osoitteita. Google siirtää tiedot Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille ja tallentaa ne sinne. Google sitoutuu noudattamaan Privacy Shield -periaatteita ja osallistuu Yhdysvaltain kauppaministeriön Privacy Shield -ohjelmaan. Tähän sisältyy sen varmistaminen, että henkilötietojen käsittelyssä säilytetään riittävä tietosuojan taso. Lisätietoja on Googlen tietosuojakäytännössä ja Googlen tietosuojaselosteessa.
Google Analyticsin erityinen tietosuojakäytäntö.

Verkkosivustomme kautta, osana "Analytics"-palvelua, yhdysvaltalaisen Google Inc:n eväste. ("Google") sijoitetaan verkkosivustomme kautta. Käytämme tätä palvelua saadaksemme tietoa siitä, miten kävijät käyttävät verkkosivustoamme raporttien muodossa. Google voi luovuttaa näitä tietoja kolmansille osapuolille, jos Google on laillisesti velvollinen tekemään niin, tai jos kolmannet osapuolet käsittelevät näitä tietoja Googlen puolesta. Emme voi vaikuttaa tähän. Emme ole antaneet Googlelle lupaa käyttää saamiamme Analytics-tietoja muihin Googlen palveluihin.

Estää evästeet
Voit asettaa selaimesi ilmoittamaan, kun saat evästeen, tai estämään evästeiden vastaanottamisen. Evästeet on mahdollista estää tai olla antamatta suostumusta. Useimmat Internet-selaimet voidaan asettaa niin, että ne eivät hyväksy evästeitä. Tämän asetuksen tekeminen riippuu käyttämästäsi Internet-selaimesta. Haluamme huomauttaa, että tietyt SALOMON FoodWorld® GmbH:n verkkosivuston osat eivät toimi kunnolla tai lainkaan, jos päätät estää evästeet.

Huomaa myös, että tässä tapauksessa et voi enää käyttää kaikkia verkkosivustomme vaihtoehtoja. Evästeet kerätään SALOMON FoodWorld® GmbH:n palvelimen kautta. Tallentaessamme ja siirtäessämme tietojasi internetin kautta käytämme tavanomaisia teknisiä suojausmekanismeja.

Lisäksi voit käyttää selaimen lisäosaa estämään evästeiden keräämien tietojen (mukaan lukien IP-osoitteesi) lähettämisen Google Inc:lle ja sen käytön. Seuraavasta linkistä pääset vastaavaan
plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa tätä linkkiä estääksesi
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) estääksesi Google Analyticsia keräämästä sinua koskevia tietoja tällä verkkosivustolla. Klikkaamalla yllä olevaa linkkiä lataat "opt-out-evästeen". Selaimesi on siis sallittava evästeiden tallentaminen. Jos poistat evästeet säännöllisesti, sinun on napsautettava linkkiä uudelleen joka kerta, kun vierailet tällä verkkosivustolla.
Täältä löydät lisätietoja Google Inc:n tietojen käytöstä: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Poista evästeet

Kun olet vieraillut SALOMON FoodWorld® GmbH:n verkkosivustolla, voit poistaa evästeet tietokoneeltasi.
Aineiston lataaminen verkkosivustollemme
Jos lähetät pyytämättä ideoita, tietoja ja/tai materiaalia muun muassa seuraavassa muodossa
Jos laitat pyytämättä ideoita, tietoja ja/tai materiaalia muun muassa tekstin, kuvien, äänen tai ohjelmiston muodossa ("Materiaali") tälle verkkosivustolle, lataat sen tai lähetät sen SALOMON FoodWorld® GmbH:lle sähköpostitse tai muulla tavoin, SALOMON FoodWorld® GmbH:lla on rajoittamaton oikeus käyttää, kopioida, jakaa ja/tai hyödyntää tätä materiaalia kaupallisesti maksutta ja rajoituksetta, eivätkä salassapitovelvoitteet sido sitä. SALOMON FoodWorld® GmbH:lla on oikeus paljastaa henkilöllisyytesi kolmansille osapuolille, jotka väittävät, että sinun verkkosivustollamme sijoittamasi tai lataamasi aineisto loukkaa kolmansien osapuolten aineistoon mahdollisesti kohdistuvia oikeuksia, kuten immateriaalioikeuksia tai oikeutta yksityisyyteen.

Sinun oikeutesi

Kun annat meille henkilötietojasi, sinulla on oikeus pyytää SALOMON FoodWorld® GmbH:ta korjaamaan tai poistamaan henkilötietosi tai rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Lisäksi sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja sinulla on oikeus tietojen siirrettävyyteen. Lisäksi voit pyytää milloin tahansa pääsyä henkilötietoihisi. Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@salomon-mail.de ja ilmoita nimesi, osoitteesi ja tarvittaessa yrityksesi nimi. Tekemällä käyttöoikeuspyynnön ilmoitat, että henkilötiedot, joita pyyntö koskee, koskevat sinua henkilökohtaisesti.

Sinulla on milloin tahansa mahdollisuus peruuttaa SALOMON FoodWorld® GmbH:lle antamasi suostumus henkilötietojesi käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista antamasi suostumuksen perusteella suoritetun käsittelyn laillisuuteen. Jos sinulla on vastoin odotuksia valitus SALOMON FoodWorld® GmbH:n suorittamasta henkilötietojen käsittelystä, sinun on tehtävä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, tässä tapauksessa tietosuojavaltuutetulle, PL 221219, 80502 München.

Henkilötietojen suojaaminen

Toteutamme kaikki kohtuulliset varotoimet suojellaksemme ja turvataksemme meille antamasi henkilötiedot. Samoin vaadimme tällaisia toimenpiteitä kolmansilta osapuolilta, jotka käsittelevät henkilötietojasi puolestamme.

Linkitetyt sivustot
Verkkosivustoillamme voi olla linkkejä kumppaniverkostojemme, mainostajien, yhteistyökumppaneidemme ja muiden kolmansien osapuolten verkkosivustoille ja verkkosivustoilta. Jos siirryt jollekin näistä sivustoista tällaisen linkin kautta, sinun on syytä olla tietoinen siitä, että kyseisellä sivustolla on oma tietosuojakäytäntönsä ja että me emme ole vastuussa tai vastuussa tästä käytännöstä. Tutustu tähän käytäntöön ennen kuin lähetät henkilötietojasi tälle verkkosivustolle.

Muutokset tietosuojakäytäntöihimme
Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön. Kaikki tähän tietosuojakäytäntöön tulevaisuudessa mahdollisesti tekemämme muutokset julkaistaan tällä verkkosivustolla.
Ota yhteyttä
Jos sinulla on kysyttävää, kommentteja ja/tai tietopyyntöjä, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä. Lähetä tällaiset pyynnöt osoitteeseen info@salomon-mail.de ja ilmoita nimesi, yrityksesi nimi ja osoite. Jos kysymykseesi on vastattava Euroopan talousalueen ulkopuolella työskentelevä SALOMON FoodWorld® GmbH:n tai jonkin toimittajamme henkilökunta, on mahdollista, että siirrämme sinusta keräämämme tiedot Euroopan talousalueen ("ETA") ulkopuolelle ja säilytämme ne siellä.").").

Facebook Pixel
Verkkosivustomme käyttää Facebookin, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") vierailijan toimintapikseliä konversiomittauksiin.

Näin voidaan seurata sivun kävijöiden käyttäytymistä sen jälkeen, kun heidät on ohjattu palveluntarjoajan verkkosivustolle Facebook-mainosta klikkaamalla. Näin voidaan arvioida Facebook-mainosten tehokkuutta tilastollisia ja markkinatutkimustarkoituksia varten ja optimoida tulevia mainostoimenpiteitä.

Kerätyt tiedot ovat anonyymejä meille tämän verkkosivuston ylläpitäjänä, emmekä voi tehdä mitään johtopäätöksiä käyttäjien henkilöllisyydestä. Facebook kuitenkin tallentaa ja käsittelee tiedot, jotta yhteys kyseiseen käyttäjäprofiiliin on mahdollinen ja jotta Facebook voi käyttää tietoja omiin mainostarkoituksiinsa Facebookin tietojen käyttöä koskevien sääntöjen mukaisesti. Tämän ansiosta Facebook voi näyttää mainoksia Facebook-sivuilla ja Facebookin ulkopuolella. Sivuston ylläpitäjänä emme voi vaikuttaa tähän tietojen käyttöön.

Lisätietoja yksityisyytesi suojaamisesta löydät Facebookin tietosuojakäytännöstä: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Voit myös poistaa "Mukautetut kohderyhmät" -remarketing-toiminnon käytöstä mainosten asetukset-osiossa osoitteessa https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Tätä varten sinun on oltava kirjautuneena Facebookiin.

Jos sinulla ei ole Facebook-tiliä, voit poistaa Facebookin käyttöperusteisen mainonnan käytöstä European Interactive Digital Advertising Alliancen verkkosivustolla: https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

PRIVACY STATEMENT

This Privacy Statement describes the type of personal details collected by SALOMON FoodWorld® GmbH and/or its subsidiaries (“SALOMON FoodWorld® GmbH”), for which purposes this is done and how the personal details are used, consulted, disclosed or otherwise processed and protected.

Personal data are individual items of information about the personal or material circumstances of an identified or identifiable natural person. These include both items of information directly related to the person, like your first name and surname, and such data as may make it possible, in connection with other particulars, for you to be identified as a natural person, e.g. your telephone number.

APPLICABILITY
This Privacy Statement applies to all personal details collected by SALOMON FoodWorld® GmbH during interactions between you and SALOMON FoodWorld® GmbH in connection with the services it offers, including but not limited to all offline and online data collections of all personal details. This Privacy Statement forms a part of the Terms of Use of the SALOMON FoodWorld® GmbH website.

CHILDREN
The SALOMON FoodWorld® GmbH website and those of its affiliated companies are built for use by adults. If you are younger than 16 years of age, you must discuss the terms of this Privacy Statement with a parent/guardian and obtain their permission as well as make sure that you understand and accept its contents. If we discover that we have processed the personal details of a minor without the permission of a parent/guardian when this permission was required, these personal details will be deleted as soon as possible. We may use your personal details to carry out an age check.

USE OF DATA IN CONNECTION WITH JOB APPLICATIONS
We process personal data about you for the purpose of dealing with your application for a job or training position, in so far as this may be necessary for us to come to a decision that the award of such a position is justified. The legal basis for data processing in this connection is § 26, section 1 in conjunction with section 8, p. 2 of the Federal Data Protection Act (BDSG).

Furthermore we may process personal data about you in so far as this may be necessary in order to rebut legal claims that may be asserted against us arising from the application procedure. The legal basis for data processing in this connection is article 6, section 1, letter f of the General Data Protection Regulation (GDPR). The ‘legitimate interest’ in this case may for example be the obligation of providing proof in proceedings having to do with the Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) [General Equal Opportunities Act].

If a contract of employment comes about between you and a company of the Group, in accordance with § 26, section 1 of the Federal Data Protection Act (BDSG) we may make use of the personal data we have already received from you for purposes associated with the contract of employment or traineeship, or in so far as may be necessary for the exercise or fulfilment of rights and obligations of the groups representing the interests of the workforce based on the statutes or on a works or service agreement (collective agreement).

We process data that are associated with your application. These may be general data relating to your person (e.g. name, address, contact details), details of your professional qualifications and educational history, details of your professional further training or any other particulars which you have conveyed to us in connection with your application. Apart from this, we may also process information relating to your profession which you have made publicly accessible, e.g. a profile you have set up on social media networks.

We will store your personal data for as long as is necessary in order to come to a decision about your application. If a contract of employment between yourself and us does not come about, we may furthermore continue to store data in so far as this may be necessary for us to defend ourselves against any possible legal claims. The application documents will be deleted six months after the communication of our decision in the negative, provided that it is not necessary to retain them for longer in connection with possible litigation.

The provision of personal data is not prescribed by statute nor is it contractually mandatory, nor are you obliged to provide us with your personal data. However, for a contract of employment or traineeship to be concluded with us, it is necessary for you to supply your personal data. This means that if you do not provide personal data along with your application, we will not enter into a contract of employment or traineeship with you.

No automated decisions, as understood by article 22 of the GDPR, take place. That is to say, the decision on your application will not be taken based exclusively on automated processing.

USE OF DATA IN CONNECTION WITH ONLINE ORDER
You have the option to purchase goods from our non-food store. Data stored when you place an order consist in the following particulars:
Title
First name and surname
Address
e-mail address
Telephone number in so far as needed
Deviating delivery address in so far as needed

We will use the data you supply for the purpose of processing the order, i.e. dispatching the goods, sending the invoice and, in so far as needed, processing a return. The legal basis for processing of this data is article 6, section 1, letter b of the General Data Protection Regulation (GDPR).

The provision of personal data is not prescribed by statute, however, it is essential to process the order. This means that if you do not provide us with personal data we will not be able to enter into a contract with you.

In so far as you have consented to your data being transferred to a customer account, we will store your data.

If not, your data will be deleted after the contract has been performed, in so far as no other statutory storage obligation applies.

USE OF DATA IN CONNECTION WITH NEWSLETTER REGISTRATION
When you subscribe to the newsletter, the provider uses the e-mail address you supply for the purposes of advertising there stated, until you unsubscribe from the newsletter. The option of newsletter registration may also be found elsewhere, e.g. in the contact form of the provider. You can unsubscribe at any time. In order to unsubscribe, you can write an e-mail to the provider at info@salomon-mail.de or use other forms of contact, e.g. by post or by telephone.

Data stored when you subscribe to the newsletter consist in the following particulars:

Title
First name and surname
Address
e-mail address
The supplier collects and uses these personal data.

USE OF DATA IN CONNECTION WITH USE OF THE LIVE CHAT FUNCTION
With the help of the technology of Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Deutschland (https://www.userlike.com), the provider collects on its website data arising Live-Zilla’s live chat and these data are stored. The data are used as a basis for drawing up use profiles under a pseudonym. These serve to support the analysis of visitors’ patterns of behaviour, and are evaluated in order to improve the planning of the services offered by the provider so as best to meet demand. Live chat makes use of what are known as ‘cookies’ – text files which are stored on your computer and facilitate the analysis of your use of the website’s functions. The information generated by the cookie about your use of this website (including your IP address) is transmitted to a server of SALOMON FoodWorld® GmbH and stored there. The company will make use of this information in order to evaluate your use of the website and compile reports about website activities. On a routine basis, cookies are disabled after 90 days.

You can prevent the installation of cookies by adjusting the settings of your browser software; but we beg to inform you that in this case you may be unable to use all the functions of this website to the full extent.

When using the live chat function, you must give your express consent to collection and storage of your data by SALOMON FoodWorld® GmbH.

Data stored when you use the live chat function consist in the following particulars:

First name and surname
e-mail address

USE OF DATA IN CONNECTION WITH USE OF THE CONTACT FORM
The provider offers a contact form on its website. By means of the form, various enquiries can be transmitted to the provider directly.

Data stored when you use the contact form consist in the following particulars:

Title (mandatory field)
First name and surname (mandatory field)
Address
e-mail address (mandatory field)
Telephone number
The provider collects and uses these personal data in so far as they are needed for answering the enquiry or dealing with the message etc. communicated in the contact form.

To encrypt the data transmitted between your computer and/or mobile terminal device and the server of the provider, the provider uses an SSL security system.

You must give your express consent to the processing of your personal data.

USE DATA (LOG FILES)
The provider collects and uses the following data relating to website use:

Name and/or URL of the accessed website
Date and time of access
Access status / http status code
Quantity of data transmitted
Website from which the query comes
Browser software and software version
Operating system and associated interface
IP address
Randomly generated key number of the cookie or session
These data are collected for statistical evaluation purposes. They will not be passed on to third parties, either for commercial or for non-commercial purposes.

PAYMENT METHODS/PAYMENT SERVICE PROVIDERS
Our non-food shop offers payment methods that are carried out by third parties/service providers.
You can choose between:
PayPal
Instant transfer
Credit card payment using Stripe.
Please note that these services are provided by external companies and their terms and conditions of usage and privacy policies apply accordingly.
PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE
Instant transfer: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz
Credit card payment using Stripe: https://stripe.com/de/privacy

WhatsApp

We use WhatsApp via Userlike. This tool allows you to contact us directly via WhatsApp. Through the Userlike interface, all customer conversations - whether they are received via website, mobile or via Messenger - converge on a central and uniform interface.

When contacting us, you give your consent for SALOMON FoodWorld® to contact you via WhatsApp. By using WhatsApp, you consent to your data being processed and stored outside the EU in the USA.

Within the scope of WhatsApp use, we collect the following personal data:

Mobile phone number
HOEFLER & CO. WEBFONTS
This website uses so-called web fonts supplied by Hoefler & Co. (typography.com) to ensure uniform presentation of typefaces. When you bring up a page your browser will download the required web fonts to your browser cache so that texts and typefaces are displayed correctly.
To facilitate this, your browser must establish a connection to the Hoefler & Co. (typography.com) servers. As a result of this Hoefler & Co. will have knowledge of the IP address you used to visit our website. Hoefler & Co. web fonts are used in the interest of providing a uniform presentation of our online offering. This is a ‘legitimate interest’ as defined by article 6, section 1, letter f of the GDPR.
If your browser does not support web fonts, one of your computer’s standard fonts will be used.
For more information on Hoefler & Co. web fonts visit typography.com/home/cloud-terms.php and read the Hoefler & Co. privacy statement available at typography.com/home/privacy.php.

SOCIAL PLUG-INS
Our website uses what are known as social plug-ins (‘plug-ins’) of the social networks Facebook, Instagram and YouTube. These services are operated by the companies Facebook Inc., Instagram LLC and YouTube LLC.

Facebook is operated by Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, REPUBLIC OF IRELAND.

Instagram is operated by Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

YouTube is operated by YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

A plug-in is a software extension which can be discovered and linked in by a software application (in this case the browser) during the time for which it is active, in order to extend the browser’s functionality.

If you bring up a web page that has one of these plug-ins, the plug-in sets up a direct connection between your browser and the servers of Facebook, Instagram or YouTube, as a result of which in turn the content of the plug-in is transmitted to your browser and linked in by the latter with the website presented. Through the linking in of the plug-in, the providers receive the information that your browser has accessed the given page of our website even if you do not possess a profile or are not logged in. This information (including your IP address) is directly transmitted from your browser to the given provider in the USA and stored on their server. As this transmission is direct, we do not have any knowledge of the data transmitted. If, during your visit to our website, you are logged into Facebook with your personal user account, one of the social media referred to above can allocate your visit to the website to this account, in such a way that the information acquires a specific personal identity. This naturally also applies when you use the plug-ins (e.g. “Like”) or post comments. In so far as you are logged in and activate the appropriate button, this information will furthermore be published on the social network and displayed to your contacts.

You can find out about the purpose and scope of data registration and further processing by the providers, as well as your rights in this respect and the options of adjusting browser settings to safeguard your privacy, by consulting the privacy statements of the providers. The privacy statements of Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation), Instagram (https://help.instagram.com/155833707900388) and YouTube (https://policies.google.com/privacy?hl=en) give information about the purpose and scope of data registration by Facebook, Instagram and YouTube and the further processing and use of your data and associated rights, as well as about the options of adjusting browser settings to safeguard your privacy. If you wish to avoid the direct transmission of data to your Facebook user account, you are advised to visit our website only at times when you are not logged in to Facebook.

If you do not want Facebook, Instagram or YouTube to allocate the data collected about your website appearance directly to your profile on the respective service, you must log out of the service in question before your first visit to our website. You can also prevent the loading of the plug-ins completely with the help of add-ons for your browser, e.g. by using a script blocker.

COOKIE POLICY
When you visit the SALOMON FoodWorld® GmbH website, each time there is an interaction between you and us, we use cookies to save certain types of information, such as the number of visits to the website, how long you stay on the website and which pages you view, the type of browser and operating system you use, your IP address and internet domain.

What is a cookie?

Cookies are text files that we send to your internet browser, which then saves the cookie on your computer's hard drive. This means that we can recognise you next time you visit our website. We collect the aforementioned information in order to monitor the use of our website, to provide you with a website and service that matches your interests and to send you information on our company and our (new) products and services that matches your interests.

Types of cookie

Session cookies

The Content Management System (CMS) of this website, Contao, issues a cookie to track your session and optimise the operation of the CMS for you. Using a session cookie, we can see which sections of the website you have viewed during your visit. We can use this information to adapt our service as closely as possible to the browsing behaviour of our visitors. These cookies are automatically deleted as soon as you close your web browser.

Google Analytics

Via our website, a cookie is issued by the American company Google Inc., (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) (Google), as part of the Analytics service. We use this service to monitor and receive reports on how visitors use the website. The service uses what are known as ‘cookies’ – text files which are stored on your terminal device. The information collected by the cookies is as a general rule sent to a Google server in the USA and there stored.

The information that Google collects is anonymised as much as possible. This website makes use of Google Analytics with 'anonymizeIP', which shortens IP addresses. The information is transferred to and stored on servers in the United States by Google. Google is committed to upholding the Privacy Shield principles and is a member of the Privacy Shield programme operated by the US Department of Commerce. This means that there is an appropriate level of protection for the processing of any personal data. Read the Google privacy policy for more information, as well as the specific privacy policy of Google Analytics.

As part of its Analytics service, a cookie from the US company Google Inc. (‘Google’) is placed on our website. We use this service in order to find out something, in the form of reports, about how our website is used by visitors. Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so or if third parties process the information on behalf of Google. We have no control over this. We have not authorised Google to use the analytics information it collects for other Google services.

Blocking cookies

You can set up your browser to send you a message whenever you receive a cookie or to decline the acceptance of cookies. It is possible to block cookies or to deny them permission. Most internet browsers can be configured in such a way that they do not accept cookies. The specific method of doing this depends on the type of internet browser that you use. We would like to point out, however, that certain parts of SALOMON FoodWorld® GmbH's website may not function or may not function optimally if you choose to block cookies.

Please note: in such cases, it is possible that you may no longer have access to all of our website's functionality. The cookies are collected via the SALOMON FoodWorld® GmbH server. The storage and transfer of your data via the internet is secured by means of the latest techniques in use.

Furthermore, with the help of a browser plug-in you can prevent the information collected by cookies (including your IP address) being sent to Google Inc. and used by Google Inc. The following linke takes you to the required plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Alternatively, by clicking on this link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, you can prevent Google Analytics from registering data about you on this website. BY clicking on the above link you download an ‘opt-out cookie’. Your browser must therefore fundamentally permit the storage of cookies for this to be possible. If you delete your cookies on a regular basis, you need to click on the link again every time you visit this website.

You can find further information about data use by Google Inc. here: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Deleting cookies

After visiting the SALOMON FoodWorld® GmbH website, you can choose to delete the cookies from your computer.

UPLOADING MATERIAL ONTO OUR WEBSITE
If you post unsolicited ideas, information and/or materials in the form of but not limited to text, images, sounds or software (“Material”) on this website or upload, e-mail or otherwise send such Material to SALOMON FoodWorld® GmbH, SALOMON FoodWorld® GmbH is fully within its rights to use, copy, distribute and/or commercially exploit this Material free of charge and without limits, and SALOMON FoodWorld® GmbH is not bound by any confidentiality obligation in relation to this Material. SALOMON FoodWorld® GmbH has the right to disclose your identity to third parties that claim that the material you have posted on or uploaded to our website infringes any right vested in these third parties, such as intellectual property rights or the right to privacy.

YOUR RIGHTS
Once you have provided us with your personal details, you have the right to request SALOMON FoodWorld® GmbH to rectify or delete such personal details or to restrict the processing of your personal details. You also have the right to object to the processing of your personal details and you have the right to data portability. You may at any time object to the use of your personal details for direct marketing purposes. You may also request to view your personal details at any time. To do this, you may contact info@salomon-mail.de stating you name, company name (if applicable) and address. By submitting a data inspection request, you declare that you have the right to view the personal details to which you are requesting access.

At any time you choose, you may withdraw your consent to SALOMON FoodWorld® GmbH for processing of your personal details. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of details already processed based on your consent prior to their withdrawal. Should you have a complaint about the processing of personal details by SALOMON FoodWorld® GmbH, you have the right to submit this complaint to the supervisory authority, namely the German Data Protection Authority.

SECURITY OF PERSONAL DETAILS
We take every reasonable precaution to secure and protect the personal details you provide to us. We demand the same of third parties that process or handle personal details for us.

LINKED SITES
Our websites may contain links to and from other websites in our partner network, advertisers, affiliated companies and other third parties. If you follow a link to one of these websites, you should be aware that these websites have their own privacy policies and that we accept no responsibility or liability whatsoever for these policies. Please read the respective policy before providing personal details to these websites.

CHANGES TO OUR PRIVACY STATEMENT
We reserve the right to make adjustments to this Privacy Statement. Any changes that we make to our Privacy Statement will be published on this website.

CONTACT
Please feel free to contact us with any questions or comments you may have, or to request information. Please send these to info@salomon-foodworld.com stating your name, company name and address. If your question needs to be answered by a member of staff that works for SALOMON FoodWorld® GmbH or one of our suppliers outside the EEA, it is possible that the data we collect on you may have to be sent to and stored at a location outside the European Economic Area (“EEA”).