Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů (also in Englisch avaiable below)

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů specifikuje typy osobních údajů, které společnost SALOMON FoodWorld® GmbH a/nebo její přidružené společnosti ("SALOMON FoodWorld® GmbH") shromažďují, když navštívíte webové stránky www.salomon-foodworld.com, účely, pro které jsou tyto údaje shromažďovány, a způsob, jakým jsou osobní údaje používány, prohlíženy, zveřejňovány nebo jinak zpracovávány a chráněny.

Osobní údaje jsou individuální informace o osobních nebo faktických okolnostech konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osoby. Patří sem přímo osobní údaje, jako je vaše jméno a příjmení, ale také údaje, které ve spojení s dalšími informacemi mohou vést k vaší identifikaci jako fyzické osoby, například vaše telefonní číslo.

Společnost SALOMON FoodWorld® GmbH zaručuje, že při zpracování osobních údajů bude dodržovat všechny platné zákony a předpisy.
Použitelnost
Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností SALOMON FoodWorld® GmbH v průběhu interakce mezi společností SALOMON FoodWorld® GmbH a vámi v souvislosti se službami nabízenými společností SALOMON FoodWorld® GmbH, což zahrnuje mimo jiné všechny záznamy osobních údajů shromážděných offline i online. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou součástí podmínek používání webových stránek společnosti SALOMON FoodWorld® GmbH.

Děti

Webové stránky společnosti SALOMON FoodWorld® GmbH a jejích přidružených společností jsou určeny pro dospělé. Pokud je vám méně než 16 let, musíte podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů probrat s rodičem/opatrovníkem a ujistit se, že jejich obsahu rozumíte a souhlasíte s ním. Pokud zjistíme, že jsme zpracovávali osobní údaje nezletilých osob bez souhlasu rodiče/opatrovníka, ačkoli byl takový souhlas vyžadován, budou tyto osobní údaje co nejdříve vymazány. Vaše osobní údaje můžeme použít pro účely ověření věku.

Použití údajů v aplikačních postupech

Zpracováváme vaše osobní údaje pro účely vaší žádosti o pracovní poměr nebo školení, pokud je to nezbytné pro rozhodnutí o navázání takového vztahu. Právním základem je § 26 odst. 1 ve spojení s odst. 8 větou 2 BDSG.

Dále můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro obhajobu právních nároků, které vůči nám vznikly v souvislosti s procesem podávání žádostí. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO; oprávněným zájmem je například povinnost poskytnout důkazy v řízení podle obecného zákona o rovném zacházení (AGG).

Pokud mezi vámi a společností skupiny vznikne pracovněprávní vztah, můžeme již od vás získané osobní údaje zpracovávat pro účely pracovněprávního vztahu nebo školení nebo pro výkon či plnění práv a povinností zastupování zaměstnanců vyplývajících ze zákona nebo kolektivní smlouvy, pracovní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb (kolektivní smlouvy) v souladu s čl. 26 odst. 1 BDSG.

Zpracováváme údaje související s vaší žádostí. Může se jednat o obecné osobní údaje (např. jméno, adresa, kontaktní údaje), informace o vaší odborné kvalifikaci a školním vzdělání nebo informace o dalším odborném vzdělávání či jiné informace, které nám poskytnete v souvislosti s vaší žádostí. Kromě toho můžeme zpracovávat informace týkající se zaměstnání, které jste zveřejnili, například profil na profesních sociálních sítích.

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k rozhodnutí o vaší žádosti. Pokud mezi vámi a námi nevznikne pracovní poměr, můžeme údaje uchovávat i po jeho skončení, pokud je to nezbytné pro obranu proti případným právním nárokům. V takovém případě se dokumenty žádosti vymažou šest měsíců po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud není z důvodu právních sporů vyžadována delší doba uchovávání.

Poskytnutí osobních údajů není zákonem ani smlouvou vyžadováno, ani nejste povinni osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nezbytné pro uzavření smlouvy o pracovním poměru nebo o školení s námi. To znamená, že pokud nám při žádosti o zaměstnání neposkytnete své osobní údaje, neuzavřeme s vámi pracovní nebo školicí vztah.

V jednotlivých případech nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 DSGVO, tj. rozhodnutí o vaší žádosti není založeno výhradně na automatizovaném zpracování.

Použití údajů pro online objednávky

Máte možnost zakoupit si zboží v našem obchodě s nepotravinářským zbožím. Při zadávání objednávky shromažďujeme následující osobní údaje:

Pozdrav
Příjmení a jméno
Adresa
E-mailová adresa
Případné telefonní číslo
Případně jiná doručovací adresa
Údaje používáme pro účely zpracování objednávky, tj. odeslání zboží, zaslání faktury, případně pro zpracování vrácení zboží. Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO.
Poskytnutí údajů není ze zákona povinné, ale je naprosto nezbytné pro zpracování objednávky. To znamená, že pokud nám neposkytnete osobní údaje, nemůžeme s vámi uzavřít smlouvu.
Pokud jste souhlasili s přenosem svých údajů na zákaznický účet, budou tyto údaje uloženy u nás.
V opačném případě budou vaše údaje po splnění smlouvy vymazány, pokud se na ně nevztahuje další zákonná lhůta pro uchovávání.

Použití údajů pro registraci k odběru newsletteru

Když se zaregistrujete k odběru newsletteru, poskytovatel použije vámi zadanou e-mailovou adresu pro své reklamní účely, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte. Možnost přihlásit se k odběru newsletteru najdete mimo jiné v kontaktním formuláři poskytovatele. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Chcete-li se z odběru newsletteru odhlásit, můžete zaslat e-mail na adresu info@salomon-mail.de nebo kontaktovat poskytovatele jiným způsobem, např. poštou nebo telefonicky.

Inventární údaje při registraci k odběru newsletteru jsou:

Pozdrav
Jméno a příjmení
Adresa
E-mailová adresa
Poskytovatel tyto osobní údaje shromažďuje a používá.

Použití údajů při používání funkce živého chatu:

Využití dat při používání funkce živého chatu:
Poskytovatel shromažďuje údaje na svých webových stránkách pomocí technologií společnosti Userlike UG , Probsteigasse 44-46, 50670 Kolín nad Rýnem, Německo (https://www.userlike.com/de/) v souvislosti s živým chatem společnosti Userlike a ukládá je za předpokladu, že chat provádíte v režimu "volitelného přihlášení". Na základě těchto údajů jsou pomocí pseudonymů vytvořeny profily používání. Ty slouží k analýze chování návštěvníků a jsou vyhodnocovány za účelem zlepšení a poptávkově orientovaného návrhu nabídky poskytovatele. Chat používá takzvané "cookies", textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností SALOMON FoodWorld® GmbH na serverech ve Spojeném království. Společnost tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webových stránek a k sestavení zpráv o aktivitě na webových stránkách. Soubory cookie se ve výchozím nastavení deaktivují po 90 dnech.
Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Inventární údaje při použití funkce živého chatu jsou:

 • Jméno a příjmení
 • e-mailová adresa

Pokud použijete funkci živého chatu bez registrace, nebudou uloženy žádné údaje. Údaje poskytnuté během chatu budou zpracovány pouze během probíhajícího chatu za účelem vyřízení vašeho požadavku.

Použití údajů při použití kontaktního formuláře:

Poskytovatel na svých webových stránkách poskytuje kontaktní formulář. Lze ji použít k zasílání různých dotazů přímo poskytovateli.

Inventární údaje při použití kontaktního formuláře jsou:

Pozdrav (povinné pole)
Jméno a příjmení (povinné pole)
Adresa
E-mailová adresa (povinné pole)
Telefonní číslo
Poskytovatel shromažďuje a používá tyto osobní údaje, pokud je to nezbytné pro vyřízení/doplnění zprávy/dotazu apod. předaného v kontaktním formuláři.
Poskytovatel používá bezpečnostní systém SSL k šifrování dat, která přenášíte mezi svým počítačem nebo mobilním zařízením a serverem poskytovatele.
Se zpracováním svých osobních údajů musíte výslovně souhlasit.

Údaje o používání (soubory protokolu)

Poskytovatel shromažďuje a používá následující údaje o používání:

 • Název vyhledané webové stránky nebo adresa URL

 • Datum a čas přístupu

 • Stav přístupu / stavový kód http

 • Množství přenesených dat

 • Webové stránky, ze kterých požadavek pochází

 • Software prohlížeče a verze softwaru

 • Operační systém a jeho rozhraní

 • IP adresa

 • Náhodně vygenerované číslo klíče souboru cookie nebo relace.

Tyto údaje jsou shromažďovány pouze za účelem statistického vyhodnocení. Není předáván třetím stranám pro komerční ani nekomerční účely.

WhatsApp

Používáme aplikaci WhatsApp prostřednictvím služby Userlike. Tento nástroj vám umožní kontaktovat nás přímo prostřednictvím aplikace WhatsApp. Prostřednictvím rozhraní Userlike se všechny konverzace se zákazníky - bez ohledu na to, zda jsou přijímány prostřednictvím webových stránek, mobilních telefonů nebo Messengeru - sbíhají v centrálním a jednotném rozhraní.

Když nás kontaktujete, dáváte společnosti SALOMON FoodWorld® souhlas, aby vás kontaktovala prostřednictvím aplikace WhatsApp. Používáním aplikace WhatsApp souhlasíte se zpracováním a ukládáním svých údajů mimo EU v USA.

V rámci používání aplikace WhatsApp shromažďujeme následující osobní údaje:

 • Číslo mobilního telefonu

Platební metody/poskytovatelé platebních služeb:

V našem obchodě s nepotravinářským zbožím nabízíme platební metody prostřednictvím třetích stran/poskytovatelů služeb.
Můžete si vybrat mezi
PayPal
Okamžitý bankovní převod
Platba kreditní kartou prostřednictvím služby Stripe.

Rádi bychom upozornili, že se jedná o externí poskytovatele a že platí jejich podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů.

PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_EN
Okamžitý bankovní převod: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/
Platba kreditní kartou Stripe: https://stripe.com/de/privacy

Hoefler & Co. webová písma:
Tyto stránky používají pro jednotné zobrazení písem tzv. webová písma, která poskytuje společnost Hoefler & Co. (typography.com) pro jednotné zobrazení písem. Při vyvolání stránky prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazily správně.

Za tímto účelem se musí vámi používaný prohlížeč připojit k serverům společnosti Hoefler & Co. (typography.com) servery. Společnost Hoefler & Co. tak získá informaci o tom, že je používána vaše IP adresa. zjistí, že vaše IP adresa byla použita k přístupu na naše webové stránky. Použití společnosti Hoefler & Co. Webfonts je v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, použije se standardní písmo z vašeho počítače.

Další informace o společnosti Hoefler & Co. Webová písma najdete na typography.com/home/cloud-terms.php a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Hoefler & Co.: typography.com/home/privacy.php.

Sociální pluginy:

Na našich webových stránkách se používají tzv. sociální pluginy (dále jen "pluginy") sociálních sítí Facebook, Instagram a Youtube. Tyto služby poskytují společnosti Facebook Inc, Instagram LLC. A Youtube LLC.
Facebook provozuje společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Instagram provozuje společnost Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Provozovatelem služby Youtube je společnost Youtube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.
Zásuvný modul je softwarové rozšíření, které může být softwarovou aplikací, v tomto případě prohlížečem, objeveno a integrováno během jejího běhu, aby rozšířilo její funkce.
Pokud vyvoláte stránku s jedním z těchto zásuvných modulů, vytvoří tento zásuvný modul přímé spojení mezi vaším prohlížečem a servery Facebooku, Instagramu nebo YouTube, které následně přenesou obsah zásuvného modulu do vašeho prohlížeče, který jej pak integruje do zobrazené webové stránky. Integrací zásuvných modulů získají poskytovatelé informace o tom, že váš prohlížeč vyvolal příslušnou stránku našich webových stránek, i když nemáte profil nebo nejste přihlášeni. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou vaším prohlížečem přenášeny přímo na server příslušného poskytovatele v USA a tam uloženy. Protože je tento přenos přímý, nemáme o přenášených datech žádné informace. Pokud jste při návštěvě našich webových stránek přihlášeni na Facebooku prostřednictvím svého osobního uživatelského účtu, může některá z výše uvedených sociálních sítí přiřadit návštěvu webových stránek k tomuto účtu, čímž se tyto informace stanou osobně identifikovatelnými.
Totéž samozřejmě platí, pokud používáte zásuvné moduly (např. "To se mi líbí") nebo přidáváte komentáře. Pokud jste přihlášeni a kliknete na příslušné tlačítko, budou tyto informace také zveřejněny v sociální síti a zobrazeny vašim kontaktům.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů poskytovateli, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí, naleznete v oznámeních o ochraně údajů poskytovatelů. Oznámení o ochraně osobních údajů společností Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation), Instagram (https://help.instagram.com/155833707900388) a Youtube (https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en) poskytují informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů společností Facebook, jakož i o dalším zpracování a používání vašich údajů v těchto společnostech a o vašich právech v tomto ohledu, jakož i o možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí. Pokud se chcete vyhnout přímému přenosu dat do svého uživatelského účtu na Facebooku, doporučujeme, abyste naše stránky navštěvovali pouze v době, kdy nejste přihlášeni na Facebooku.

Pokud si nepřejete, aby Facebook, Instagram a YouTube přímo přiřadily údaje shromážděné prostřednictvím vaší přítomnosti na webu k vašemu profilu v příslušné službě, musíte se před první návštěvou našich webových stránek z příslušné služby odhlásit. Načítání zásuvných modulů můžete také zcela zabránit pomocí doplňků pro prohlížeč, např. pomocí blokátoru skriptů.

Prohlášení o souborech cookie

Když navštívíte webové stránky společnosti SALOMON FoodWorld® GmbH, používáme soubory cookie k ukládání určitých informací při každé vaší interakci s námi, jako je počet návštěv webových stránek, doba, po kterou jste na webových stránkách, a které stránky si na webových stránkách prohlížíte, a také typ prohlížeče a operačního systému, který používáte, vaše IP adresa a internetová doména.

Co jsou to soubory cookie?
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které odesíláme do vašeho internetového prohlížeče. Prohlížeč pak ukládá soubory cookie na pevný disk vašeho počítače, což nám umožňuje rozpoznat vás při příští návštěvě našich webových stránek. Výše uvedené informace shromažďujeme, abychom mohli sledovat používání našich webových stránek, abychom vám mohli poskytnout webové stránky a služby, které odpovídají vašim zájmům, a abychom vám mohli zasílat informace o naší společnosti a našich (nových) produktech a službách, které vycházejí z vašich zájmů.

Různé typy souborů cookie

Používání souborů cookie relace
Systém pro správu obsahu ("CMS") těchto webových stránek, Contao, nastavuje soubor cookie, aby sledoval vaši návštěvu, relaci a optimalizoval tak pro vás funkci CMS. Soubory cookie relace nám umožňují zjistit, které části webových stránek jste si během své návštěvy prohlédli. To nám umožňuje co nejvíce přizpůsobit naše služby chování návštěvníků při surfování. Tyto soubory cookie se automaticky vymažou, jakmile zavřete webový prohlížeč.

Používání souborů cookie v rámci služby Google Analytics
Tyto webové stránky používají službu "Google Analytics", kterou poskytuje společnost Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) k analýze používání webových stránek uživateli. Služba používá "cookies" - textové soubory, které se ukládají do vašeho koncového zařízení. Informace shromážděné pomocí souborů cookie se obvykle odesílají na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.
Údaje shromážděné společností Google jsou v maximální možné míře anonymizovány. Tyto webové stránky používají službu Google Analytics s pomocí systému "anonymizeIP ()", který zkracuje IP adresy. Tyto informace jsou přenášeny na servery ve Spojených státech a ukládány tam společností Google. Společnost Google se zavazuje dodržovat zásady štítu na ochranu soukromí a účastní se programu štítu na ochranu soukromí Ministerstva obchodu USA. To znamená, že při případném zpracování osobních údajů musí být zachována odpovídající úroveň ochrany. Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na jedné straně a v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na straně druhé.
konkrétní zásady ochrany osobních údajů služby Google Analytics.

Prostřednictvím našich webových stránek, v rámci služby "Analytics", se používá soubor cookie americké společnosti Google Inc. ("Google") je umístěn prostřednictvím našich webových stránek. Tuto službu používáme k získání informací o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky, a to formou přehledů. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud je k tomu ze zákona povinna nebo pokud třetí strany tyto informace zpracovávají jménem společnosti Google. To nemůžeme ovlivnit. Společnosti Google jsme nepovolili používat získané informace z nástroje Analytics pro jiné služby společnosti Google.

Blokování souborů cookie
Prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás upozornil na přijetí souboru cookie nebo aby přijímání souborů cookie zablokoval. Soubory cookie je možné zablokovat nebo neudělit souhlas. Většinu internetových prohlížečů lze nastavit tak, aby soubory cookie nepřijímaly. Způsob tohoto nastavení závisí na používaném internetovém prohlížeči. Rádi bychom vás upozornili, že pokud se rozhodnete soubory cookie zablokovat, některé části webových stránek společnosti SALOMON FoodWorld® GmbH nebudou fungovat správně nebo vůbec.

Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě již nebudete moci využívat všechny možnosti na našich webových stránkách. Soubory cookie jsou shromažďovány prostřednictvím serveru společnosti SALOMON FoodWorld® GmbH. Při ukládání a přenosu vašich údajů přes internet používáme obvyklé technické ochranné mechanismy.

Kromě toho můžete pomocí doplňku prohlížeče zabránit tomu, aby informace shromážděné pomocí souborů cookie (včetně vaší IP adresy) byly odesílány a používány společností Google Inc. Následující odkaz vás přenese na odpovídající
plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Případně můžete kliknout na tento odkaz, abyste zabránili
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en), abyste zabránili službě Google Analytics shromažďovat údaje o vás na těchto webových stránkách. Kliknutím na výše uvedený odkaz si stáhnete "opt-out cookie". Váš prohlížeč proto musí povolit ukládání souborů cookie. Pokud pravidelně mažete soubory cookie, budete muset při každé návštěvě těchto webových stránek znovu kliknout na odkaz.
Zde najdete další informace o používání údajů společností Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Odstranění souborů cookie

Po návštěvě webových stránek společnosti SALOMON FoodWorld® GmbH můžete soubory cookie ze svého počítače vymazat.
Nahrávání materiálů na naše webové stránky
Pokud zašlete nevyžádané nápady, informace a/nebo materiál, mimo jiné ve formě
Pokud na tyto webové stránky umístíte nevyžádané nápady, informace a/nebo materiál, mimo jiné ve formě textu, obrázků, zvuku nebo softwaru (dále jen "materiál"), nahrajete je nebo je společnosti SALOMON FoodWorld® GmbH zašlete e-mailem nebo jiným způsobem, má společnost SALOMON FoodWorld® GmbH neomezené právo tento materiál bezplatně a bez omezení používat, kopírovat, distribuovat a/nebo komerčně využívat a není vázána žádnými závazky mlčenlivosti ve vztahu k tomuto materiálu. Společnost SALOMON FoodWorld® GmbH má právo sdělit vaši totožnost třetím stranám, které tvrdí, že vámi umístěný nebo nahraný materiál na našich webových stránkách porušuje jakákoli práva, která tyto třetí strany mohou mít k tomuto materiálu, například práva duševního vlastnictví nebo právo na soukromí.

Vaše práva

V okamžiku, kdy nám poskytnete své osobní údaje, máte právo požádat společnost SALOMON FoodWorld® GmbH o opravu nebo vymazání vašich osobních údajů nebo o omezení zpracování vašich osobních údajů. Kromě toho máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a máte právo na přenositelnost údajů. Kromě toho můžete kdykoli požádat o přístup ke svým osobním údajům. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese info@salomon-mail.de a uveďte své jméno, adresu a případně název své společnosti. Podáním žádosti o přístup prohlašujete, že osobní údaje, o které žádáte, se týkají vás osobně.

Máte možnost kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů, který jste udělili společnosti SALOMON FoodWorld® GmbH. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě vašeho souhlasu před odvoláním. Pokud máte v rozporu s očekáváním stížnost na zpracování osobních údajů společností SALOMON FoodWorld® GmbH, musíte se s touto stížností obrátit na příslušný dozorový úřad, v tomto případě na státního zmocněnce pro ochranu údajů, P.O. Box 221219, 80502 Mnichov.

Ochrana osobních údajů

Přijímáme veškerá přiměřená opatření k ochraně a zabezpečení osobních údajů, které nám poskytnete. Stejně tak vyžadujeme taková opatření od třetích stran, které zpracovávají vaše osobní údaje naším jménem.

Propojené stránky
Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerentů, přidružených společností a dalších třetích stran. Pokud na některou z těchto stránek vstoupíte prostřednictvím takového odkazu, měli byste si být vědomi toho, že tato stránka má vlastní zásady ochrany osobních údajů a že za tyto zásady neneseme odpovědnost. Před odesláním osobních údajů na tyto webové stránky si prosím přečtěte tyto zásady.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů
Vyhrazujeme si právo na změny těchto Zásad ochrany osobních údajů. Veškeré změny, které v těchto zásadách ochrany osobních údajů v budoucnu provedeme, budou zveřejněny na těchto webových stránkách.
Kontakt
V případě jakýchkoli dotazů, připomínek nebo žádostí o informace nás neváhejte kontaktovat. Tyto žádosti zasílejte na adresu info@salomon-mail.de a uveďte své jméno, název společnosti a adresu. Pokud váš dotaz musí zodpovědět zaměstnanci mimo EHP, kteří pracují pro společnost SALOMON FoodWorld® GmbH nebo pro některého z našich dodavatelů, je možné, že údaje, které o vás shromažďujeme, přeneseme na místo mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen "EHP") a uložíme je tam.").

Facebook Pixel
Naše webové stránky používají pro měření konverzí pixel pro akce návštěvníků od společnosti Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

To umožňuje sledovat chování návštěvníků stránek poté, co byli kliknutím na reklamu na Facebooku přesměrováni na webové stránky poskytovatele. To umožňuje vyhodnocovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a průzkum trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele těchto webových stránek anonymní a nemůžeme z nich vyvozovat žádné závěry o totožnosti uživatelů. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Facebook tak, aby bylo možné spojení s příslušným uživatelským profilem a aby společnost Facebook mohla údaje používat pro své vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání údajů na Facebooku. To umožňuje Facebooku zobrazovat reklamy na stránkách Facebooku i mimo něj. Toto použití údajů nemůžeme jako provozovatel stránek ovlivnit.

Další informace o ochraně soukromí najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Funkci remarketingu "Custom Audiences" můžete také deaktivovat v části nastavení reklam na adrese https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. K tomu musíte být přihlášeni na Facebooku.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete zakázat reklamu založenou na používání ze strany Facebooku na webových stránkách Evropské aliance pro interaktivní digitální reklamu: https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

PRIVACY STATEMENT

This Privacy Statement describes the type of personal details collected by SALOMON FoodWorld® GmbH and/or its subsidiaries (“SALOMON FoodWorld® GmbH”), for which purposes this is done and how the personal details are used, consulted, disclosed or otherwise processed and protected.

Personal data are individual items of information about the personal or material circumstances of an identified or identifiable natural person. These include both items of information directly related to the person, like your first name and surname, and such data as may make it possible, in connection with other particulars, for you to be identified as a natural person, e.g. your telephone number.

APPLICABILITY
This Privacy Statement applies to all personal details collected by SALOMON FoodWorld® GmbH during interactions between you and SALOMON FoodWorld® GmbH in connection with the services it offers, including but not limited to all offline and online data collections of all personal details. This Privacy Statement forms a part of the Terms of Use of the SALOMON FoodWorld® GmbH website.

CHILDREN
The SALOMON FoodWorld® GmbH website and those of its affiliated companies are built for use by adults. If you are younger than 16 years of age, you must discuss the terms of this Privacy Statement with a parent/guardian and obtain their permission as well as make sure that you understand and accept its contents. If we discover that we have processed the personal details of a minor without the permission of a parent/guardian when this permission was required, these personal details will be deleted as soon as possible. We may use your personal details to carry out an age check.

USE OF DATA IN CONNECTION WITH JOB APPLICATIONS
We process personal data about you for the purpose of dealing with your application for a job or training position, in so far as this may be necessary for us to come to a decision that the award of such a position is justified. The legal basis for data processing in this connection is § 26, section 1 in conjunction with section 8, p. 2 of the Federal Data Protection Act (BDSG).

Furthermore we may process personal data about you in so far as this may be necessary in order to rebut legal claims that may be asserted against us arising from the application procedure. The legal basis for data processing in this connection is article 6, section 1, letter f of the General Data Protection Regulation (GDPR). The ‘legitimate interest’ in this case may for example be the obligation of providing proof in proceedings having to do with the Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) [General Equal Opportunities Act].

If a contract of employment comes about between you and a company of the Group, in accordance with § 26, section 1 of the Federal Data Protection Act (BDSG) we may make use of the personal data we have already received from you for purposes associated with the contract of employment or traineeship, or in so far as may be necessary for the exercise or fulfilment of rights and obligations of the groups representing the interests of the workforce based on the statutes or on a works or service agreement (collective agreement).

We process data that are associated with your application. These may be general data relating to your person (e.g. name, address, contact details), details of your professional qualifications and educational history, details of your professional further training or any other particulars which you have conveyed to us in connection with your application. Apart from this, we may also process information relating to your profession which you have made publicly accessible, e.g. a profile you have set up on social media networks.

We will store your personal data for as long as is necessary in order to come to a decision about your application. If a contract of employment between yourself and us does not come about, we may furthermore continue to store data in so far as this may be necessary for us to defend ourselves against any possible legal claims. The application documents will be deleted six months after the communication of our decision in the negative, provided that it is not necessary to retain them for longer in connection with possible litigation.

The provision of personal data is not prescribed by statute nor is it contractually mandatory, nor are you obliged to provide us with your personal data. However, for a contract of employment or traineeship to be concluded with us, it is necessary for you to supply your personal data. This means that if you do not provide personal data along with your application, we will not enter into a contract of employment or traineeship with you.

No automated decisions, as understood by article 22 of the GDPR, take place. That is to say, the decision on your application will not be taken based exclusively on automated processing.

USE OF DATA IN CONNECTION WITH ONLINE ORDER
You have the option to purchase goods from our non-food store. Data stored when you place an order consist in the following particulars:
Title
First name and surname
Address
e-mail address
Telephone number in so far as needed
Deviating delivery address in so far as needed

We will use the data you supply for the purpose of processing the order, i.e. dispatching the goods, sending the invoice and, in so far as needed, processing a return. The legal basis for processing of this data is article 6, section 1, letter b of the General Data Protection Regulation (GDPR).

The provision of personal data is not prescribed by statute, however, it is essential to process the order. This means that if you do not provide us with personal data we will not be able to enter into a contract with you.

In so far as you have consented to your data being transferred to a customer account, we will store your data.

If not, your data will be deleted after the contract has been performed, in so far as no other statutory storage obligation applies.

USE OF DATA IN CONNECTION WITH NEWSLETTER REGISTRATION
When you subscribe to the newsletter, the provider uses the e-mail address you supply for the purposes of advertising there stated, until you unsubscribe from the newsletter. The option of newsletter registration may also be found elsewhere, e.g. in the contact form of the provider. You can unsubscribe at any time. In order to unsubscribe, you can write an e-mail to the provider at info@salomon-mail.de or use other forms of contact, e.g. by post or by telephone.

Data stored when you subscribe to the newsletter consist in the following particulars:

Title
First name and surname
Address
e-mail address
The supplier collects and uses these personal data.

USE OF DATA IN CONNECTION WITH USE OF THE LIVE CHAT FUNCTION
With the help of the technology of Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Deutschland (https://www.userlike.com), the provider collects on its website data arising Live-Zilla’s live chat and these data are stored. The data are used as a basis for drawing up use profiles under a pseudonym. These serve to support the analysis of visitors’ patterns of behaviour, and are evaluated in order to improve the planning of the services offered by the provider so as best to meet demand. Live chat makes use of what are known as ‘cookies’ – text files which are stored on your computer and facilitate the analysis of your use of the website’s functions. The information generated by the cookie about your use of this website (including your IP address) is transmitted to a server of SALOMON FoodWorld® GmbH and stored there. The company will make use of this information in order to evaluate your use of the website and compile reports about website activities. On a routine basis, cookies are disabled after 90 days.

You can prevent the installation of cookies by adjusting the settings of your browser software; but we beg to inform you that in this case you may be unable to use all the functions of this website to the full extent.

When using the live chat function, you must give your express consent to collection and storage of your data by SALOMON FoodWorld® GmbH.

Data stored when you use the live chat function consist in the following particulars:

First name and surname
e-mail address

USE OF DATA IN CONNECTION WITH USE OF THE CONTACT FORM
The provider offers a contact form on its website. By means of the form, various enquiries can be transmitted to the provider directly.

Data stored when you use the contact form consist in the following particulars:

Title (mandatory field)
First name and surname (mandatory field)
Address
e-mail address (mandatory field)
Telephone number
The provider collects and uses these personal data in so far as they are needed for answering the enquiry or dealing with the message etc. communicated in the contact form.

To encrypt the data transmitted between your computer and/or mobile terminal device and the server of the provider, the provider uses an SSL security system.

You must give your express consent to the processing of your personal data.

USE DATA (LOG FILES)
The provider collects and uses the following data relating to website use:

Name and/or URL of the accessed website
Date and time of access
Access status / http status code
Quantity of data transmitted
Website from which the query comes
Browser software and software version
Operating system and associated interface
IP address
Randomly generated key number of the cookie or session
These data are collected for statistical evaluation purposes. They will not be passed on to third parties, either for commercial or for non-commercial purposes.

PAYMENT METHODS/PAYMENT SERVICE PROVIDERS
Our non-food shop offers payment methods that are carried out by third parties/service providers.
You can choose between:
PayPal
Instant transfer
Credit card payment using Stripe.
Please note that these services are provided by external companies and their terms and conditions of usage and privacy policies apply accordingly.
PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE
Instant transfer: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz
Credit card payment using Stripe: https://stripe.com/de/privacy

WhatsApp

We use WhatsApp via Userlike. This tool allows you to contact us directly via WhatsApp. Through the Userlike interface, all customer conversations - whether they are received via website, mobile or via Messenger - converge on a central and uniform interface.

When contacting us, you give your consent for SALOMON FoodWorld® to contact you via WhatsApp. By using WhatsApp, you consent to your data being processed and stored outside the EU in the USA.

Within the scope of WhatsApp use, we collect the following personal data:

Mobile phone number
HOEFLER & CO. WEBFONTS
This website uses so-called web fonts supplied by Hoefler & Co. (typography.com) to ensure uniform presentation of typefaces. When you bring up a page your browser will download the required web fonts to your browser cache so that texts and typefaces are displayed correctly.
To facilitate this, your browser must establish a connection to the Hoefler & Co. (typography.com) servers. As a result of this Hoefler & Co. will have knowledge of the IP address you used to visit our website. Hoefler & Co. web fonts are used in the interest of providing a uniform presentation of our online offering. This is a ‘legitimate interest’ as defined by article 6, section 1, letter f of the GDPR.
If your browser does not support web fonts, one of your computer’s standard fonts will be used.
For more information on Hoefler & Co. web fonts visit typography.com/home/cloud-terms.php and read the Hoefler & Co. privacy statement available at typography.com/home/privacy.php.

SOCIAL PLUG-INS
Our website uses what are known as social plug-ins (‘plug-ins’) of the social networks Facebook, Instagram and YouTube. These services are operated by the companies Facebook Inc., Instagram LLC and YouTube LLC.

Facebook is operated by Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, REPUBLIC OF IRELAND.

Instagram is operated by Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

YouTube is operated by YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

A plug-in is a software extension which can be discovered and linked in by a software application (in this case the browser) during the time for which it is active, in order to extend the browser’s functionality.

If you bring up a web page that has one of these plug-ins, the plug-in sets up a direct connection between your browser and the servers of Facebook, Instagram or YouTube, as a result of which in turn the content of the plug-in is transmitted to your browser and linked in by the latter with the website presented. Through the linking in of the plug-in, the providers receive the information that your browser has accessed the given page of our website even if you do not possess a profile or are not logged in. This information (including your IP address) is directly transmitted from your browser to the given provider in the USA and stored on their server. As this transmission is direct, we do not have any knowledge of the data transmitted. If, during your visit to our website, you are logged into Facebook with your personal user account, one of the social media referred to above can allocate your visit to the website to this account, in such a way that the information acquires a specific personal identity. This naturally also applies when you use the plug-ins (e.g. “Like”) or post comments. In so far as you are logged in and activate the appropriate button, this information will furthermore be published on the social network and displayed to your contacts.

You can find out about the purpose and scope of data registration and further processing by the providers, as well as your rights in this respect and the options of adjusting browser settings to safeguard your privacy, by consulting the privacy statements of the providers. The privacy statements of Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation), Instagram (https://help.instagram.com/155833707900388) and YouTube (https://policies.google.com/privacy?hl=en) give information about the purpose and scope of data registration by Facebook, Instagram and YouTube and the further processing and use of your data and associated rights, as well as about the options of adjusting browser settings to safeguard your privacy. If you wish to avoid the direct transmission of data to your Facebook user account, you are advised to visit our website only at times when you are not logged in to Facebook.

If you do not want Facebook, Instagram or YouTube to allocate the data collected about your website appearance directly to your profile on the respective service, you must log out of the service in question before your first visit to our website. You can also prevent the loading of the plug-ins completely with the help of add-ons for your browser, e.g. by using a script blocker.

COOKIE POLICY
When you visit the SALOMON FoodWorld® GmbH website, each time there is an interaction between you and us, we use cookies to save certain types of information, such as the number of visits to the website, how long you stay on the website and which pages you view, the type of browser and operating system you use, your IP address and internet domain.

What is a cookie?

Cookies are text files that we send to your internet browser, which then saves the cookie on your computer's hard drive. This means that we can recognise you next time you visit our website. We collect the aforementioned information in order to monitor the use of our website, to provide you with a website and service that matches your interests and to send you information on our company and our (new) products and services that matches your interests.

Types of cookie

Session cookies

The Content Management System (CMS) of this website, Contao, issues a cookie to track your session and optimise the operation of the CMS for you. Using a session cookie, we can see which sections of the website you have viewed during your visit. We can use this information to adapt our service as closely as possible to the browsing behaviour of our visitors. These cookies are automatically deleted as soon as you close your web browser.

Google Analytics

Via our website, a cookie is issued by the American company Google Inc., (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) (Google), as part of the Analytics service. We use this service to monitor and receive reports on how visitors use the website. The service uses what are known as ‘cookies’ – text files which are stored on your terminal device. The information collected by the cookies is as a general rule sent to a Google server in the USA and there stored.

The information that Google collects is anonymised as much as possible. This website makes use of Google Analytics with 'anonymizeIP', which shortens IP addresses. The information is transferred to and stored on servers in the United States by Google. Google is committed to upholding the Privacy Shield principles and is a member of the Privacy Shield programme operated by the US Department of Commerce. This means that there is an appropriate level of protection for the processing of any personal data. Read the Google privacy policy for more information, as well as the specific privacy policy of Google Analytics.

As part of its Analytics service, a cookie from the US company Google Inc. (‘Google’) is placed on our website. We use this service in order to find out something, in the form of reports, about how our website is used by visitors. Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so or if third parties process the information on behalf of Google. We have no control over this. We have not authorised Google to use the analytics information it collects for other Google services.

Blocking cookies

You can set up your browser to send you a message whenever you receive a cookie or to decline the acceptance of cookies. It is possible to block cookies or to deny them permission. Most internet browsers can be configured in such a way that they do not accept cookies. The specific method of doing this depends on the type of internet browser that you use. We would like to point out, however, that certain parts of SALOMON FoodWorld® GmbH's website may not function or may not function optimally if you choose to block cookies.

Please note: in such cases, it is possible that you may no longer have access to all of our website's functionality. The cookies are collected via the SALOMON FoodWorld® GmbH server. The storage and transfer of your data via the internet is secured by means of the latest techniques in use.

Furthermore, with the help of a browser plug-in you can prevent the information collected by cookies (including your IP address) being sent to Google Inc. and used by Google Inc. The following linke takes you to the required plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Alternatively, by clicking on this link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, you can prevent Google Analytics from registering data about you on this website. BY clicking on the above link you download an ‘opt-out cookie’. Your browser must therefore fundamentally permit the storage of cookies for this to be possible. If you delete your cookies on a regular basis, you need to click on the link again every time you visit this website.

You can find further information about data use by Google Inc. here: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Deleting cookies

After visiting the SALOMON FoodWorld® GmbH website, you can choose to delete the cookies from your computer.

UPLOADING MATERIAL ONTO OUR WEBSITE
If you post unsolicited ideas, information and/or materials in the form of but not limited to text, images, sounds or software (“Material”) on this website or upload, e-mail or otherwise send such Material to SALOMON FoodWorld® GmbH, SALOMON FoodWorld® GmbH is fully within its rights to use, copy, distribute and/or commercially exploit this Material free of charge and without limits, and SALOMON FoodWorld® GmbH is not bound by any confidentiality obligation in relation to this Material. SALOMON FoodWorld® GmbH has the right to disclose your identity to third parties that claim that the material you have posted on or uploaded to our website infringes any right vested in these third parties, such as intellectual property rights or the right to privacy.

YOUR RIGHTS
Once you have provided us with your personal details, you have the right to request SALOMON FoodWorld® GmbH to rectify or delete such personal details or to restrict the processing of your personal details. You also have the right to object to the processing of your personal details and you have the right to data portability. You may at any time object to the use of your personal details for direct marketing purposes. You may also request to view your personal details at any time. To do this, you may contact info@salomon-mail.de stating you name, company name (if applicable) and address. By submitting a data inspection request, you declare that you have the right to view the personal details to which you are requesting access.

At any time you choose, you may withdraw your consent to SALOMON FoodWorld® GmbH for processing of your personal details. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of details already processed based on your consent prior to their withdrawal. Should you have a complaint about the processing of personal details by SALOMON FoodWorld® GmbH, you have the right to submit this complaint to the supervisory authority, namely the German Data Protection Authority.

SECURITY OF PERSONAL DETAILS
We take every reasonable precaution to secure and protect the personal details you provide to us. We demand the same of third parties that process or handle personal details for us.

LINKED SITES
Our websites may contain links to and from other websites in our partner network, advertisers, affiliated companies and other third parties. If you follow a link to one of these websites, you should be aware that these websites have their own privacy policies and that we accept no responsibility or liability whatsoever for these policies. Please read the respective policy before providing personal details to these websites.

CHANGES TO OUR PRIVACY STATEMENT
We reserve the right to make adjustments to this Privacy Statement. Any changes that we make to our Privacy Statement will be published on this website.

CONTACT
Please feel free to contact us with any questions or comments you may have, or to request information. Please send these to info@salomon-foodworld.com stating your name, company name and address. If your question needs to be answered by a member of staff that works for SALOMON FoodWorld® GmbH or one of our suppliers outside the EEA, it is possible that the data we collect on you may have to be sent to and stored at a location outside the European Economic Area (“EEA”).