U kunt niet alleen genieten van ons eersteklas aanbod eten, maar ook van de best mogelijke service op onze website doordat we gebruikmaken van cookies. Door gebruik te maken van onze website, gaat u accoord met het gebruik van cookies. Verder lezen ...

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de transporteur is, de goederen in bezit genomen heeft. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, dient u ons (SALOMON FoodWorld® GmbH, Nordring 13, D-63762 Großostheim-Ringheim, Telefoon: +49 6026 506 200, Fax: +49 6026 506 218 , E-mail: info@salomon-mail.de) door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een met de post verzonden brief, fax of e-mail) te informeren over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. Om te voldoen aan de herroepingsperiode volstaat het dat u de mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht opstuurt voor het einde van de herroepingsperiode.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst opzegt, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering heeft gekozen) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terug na de datum waarop we de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst ontvangen hebben. Voor de terugbetaling gebruiken we dezelfde methode van betaling die u gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval betaalt u kosten voor een dergelijke terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naargelang welke van deze twee mogelijkheden het snelst is. U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons hebt bericht over de herroeping van de overeenkomst aan SALOMON FoodWorld® GmbH, Nordring 13, D-63762 Großostheim-Ringheim, Telefoon: +49 6026 506 200, Fax: +49 6026 506 218, E-mail: info@salomon-mail.de terug te sturen of over te dragen. De termijn geldt als nagekomen als u de waren vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U bent enkel aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen, als dit waardeverlies terug te voeren is op handelingen die niet noodzakelijk zijn om de aard, de kenmerken en de werking van de waren te bepalen.